Jeugd & ouderschap

Heeft u vragen over opvoeding, opgroeien en een veilige leefomgeving? Bijvoorbeeld door psychische klachten of als u gaat scheiden? De Jeugdwet zorgt voor ondersteuning voor alle kinderen tot 18 jaar en hun ouders.

Onze werkwijze

U kunt met vragen of zorgen over jonge gezinsleden (tot 18 jaar) terecht bij het team van ZO Someren. U belt hiervoor rechtstreeks met een Gezins- en Jongerencoach (GJc). Deze kijkt samen met u welke mogelijkheden of praktische oplossingen er voor u zijn. Hiervoor gaat de GJc op kantoor of bij u thuis met het hele gezin in gesprek. Samen bepaalt u wat de meest passende oplossing is voor uw hulpvraag. 

Om uw vraag goed te behandelen, werken wij samen met belangrijke partners zoals Jongerenwerkers, GGZ Senzer en Onis Welzijn, scholen en Veilig Thuis.

Tijdens het contact met ZO Someren kan een onafhankelijke cliëntondersteuner met u meekijken.

Soorten Jeugdhulp

De Gezins- en Jongerencoach (GJc) onderzoekt samen met u wat er precies aan de hand is in uw situatie. Samen bekijken jullie wat u zelf hieraan kunt doen of dat u hierbij hulp nodig heeft. De GJc’s kunnen zelf veel opvoedingsvragen beantwoorden. Als het nodig is, krijgt u specialistische zorg, zoals:

 • Begeleiding: ondersteuning bij psychische klachten en beperkingen
 • Dagbesteding: groepsbegeleiding als een kind geen gebruik kan maken van opvang of school
 • Behandeling / Jeugd-GGZ: behandeling voor het kind of het gezin bij zwaardere psychische klachten
 • Verblijf: in een instelling, gezinshuis of pleegzorg, als een kind (tijdelijk) niet thuis kan wonen

Voorzieningen worden verstrekt in natura of als persoonsgebonden budget (PGB). De GJc beoordeelt of u aan de voorwaarden voldoet. 

Veilig Thuis en Kinderbescherming bij onveiligheid

Bij onveilige situaties werken we samen met Veilig Thuis en de Kinderbescherming. Kan of wil een kind en het gezin echt niet meewerken? Dan kijken we bijvoorbeeld naar onder toezichtstelling of voogdij in het Gedwongen Kader. Als het echt niet anders kan, kan er tot een uithuisplaatsing worden overgaan. We willen dit zo veel mogelijk voorkomen zodat kinderen thuis kunnen blijven wonen.

Eigen oplossingen

 • Sociaal netwerk of Maatjes van Jongerenwerk
  Voel je je soms even eenzaam of hulpeloos? Durf hulp te vragen bij vrienden of familie. Denk ook eens aan een maatje van Jongerenwerk of Oudersupport (Onis). Zij staan echt naast jou, begrijpen jou en kunnen helpen bij alledaagse vragen en problemen.
 • Op tijd inschrijven voor een woning
  Word je over een tijdje 18? En wil je straks een plekje voor jezelf? Schrijf je op tijd in bij een woningcorporatie in de kern waarin je wilt wonen. Veel problemen ontstaan omdat mensen hier te lang mee wachten. Ben er op tijd bij!

Als het thuis niet lekker loopt

Soms loopt het thuis even niet lekker. Bijvoorbeeld omdat ouders zelf niet lekker in hun vel zitten. Of omdat een kind druk, baldadig of lui is. Dit soort gedrag en emoties zijn normaal en horen bij het leven. Als het niet problematisch wordt, is hiervoor geen professionele hulp nodig.

Toch kan het zijn dat u eventjes vast loopt of tips en advies wilt. Ook voor dit soort normale problemen kunt u bellen met de Gezins- en Jongerencoaches van ZO Someren. Voor een luisterend oor en advies, zodat u zelf weer vooruit kunt. Soms is dat genoeg! Worden de problemen wel groter? Dan kunt u terecht bij een van deze professionals

Scheidingsloket

Relatieproblemen en scheidingen zijn niet vreemd. Hoewel een scheiding verdrietig is, is dat soms de (enige) oplossing voor situaties waarin alles al geprobeerd is. Wat het allerbelangrijkste is:

 • zorg dat een relatiebreuk niet uitmondt in een vechtscheiding
 • zorg dat kinderen geen schade van een relatiebreuk ondervinden

U kunt uw zorgen over kinderen in scheidingssituaties bespreken met een GJc van ZO Someren. Maar ook als u gewoon praktische vragen hebt over relaties, scheiding en opvoeding kunt u bij de GJc terecht.