Privacystatement

Privacystatement

De gemeente Someren heeft een algemene privacyverklaring opgesteld. Deze is te lezen op someren.nl/privacyverklaring.

Privacyverklaring mantelzorgcompliment

De gemeente waardeert de inzet van mantelzorgers jaarlijks met een mantelzorgcompliment. Mantelzorgers kunnen één keer per jaar samen met hun zorgvrager een compliment aanvragen bij de gemeente Someren.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Wij verwerken van diverse mensen de persoonsgegevens.

Mantelzorger:

 • Naam en voorletters
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • Geboortedatum
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer (inclusief tenaamstelling)
 • Of u wel of niet geregistreerd wilt worden bij Steunpunt Mantelzorg van Onis Welzijn. Als u heeft aangekruist dat u geregistreerd wilt worden bij Steunpunt Mantelzorg van Onis Welzijn, geven wij de naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres van de mantelzorger door aan Onis Welzijn. Zie de privacyverklaring van Onis Welzijn (www.oniswelzijn.nl) voor meer informatie over privacy en het verwerken van persoonsgegevens door Onis Welzijn.

Zorgvrager:

 • Naam en voorletters
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • Geboortedatum
 • Telefoonnummer

Doelen

Persoonsgegevens die u verstrekt bij het aanvragen van een mantelzorgcompliment worden  gebruikt voor de volgende doelen:

 • Het beoordelen van de aanvraag voor een mantelzorgcompliment
 • Het opvragen van aanvullende informatie indien nodig
 • De mantelzorger te informeren over het besluit van de aanvraag
 • Het uitbetalen van het mantelzorgcompliment aan de mantelzorger
 • Controle op eventuele overleden zorgvragers en/of mantelzorgers in de periode tussen de aanvraag en de uitbetaling van het mantelzorgcompliment

Bewaartermijn

De bewaartermijn betreft 7 jaar. Dit heeft de maken met de financiële administratieplicht die wettelijk is vastgelegd.