Soorten jeugdhulp

De Gezins- en Jongerencoach (GJc) onderzoekt samen met u wat er precies aan de hand is in uw situatie. Samen bekijken jullie wat u zelf hieraan kunt doen of dat u hierbij hulp nodig heeft. De GJc’s kunnen zelf veel opvoedingsvragen beantwoorden. Als het nodig is, krijgt u specialistische zorg, zoals:

  • Begeleiding: ondersteuning bij psychische klachten en beperkingen
  • Dagbesteding: groepsbegeleiding als een kind geen gebruik kan maken van opvang of school
  • Behandeling / Jeugd-GGZ: behandeling voor het kind of het gezin bij zwaardere psychische klachten
  • Verblijf: in een instelling, gezinshuis of pleegzorg, als een kind (tijdelijk) niet thuis kan wonen

Voorzieningen worden verstrekt in natura of als persoonsgebonden budget (PGB). De GJc beoordeelt of u aan de voorwaarden voldoet.