Leerlingenvervoer

Er zijn verschillende vergoedingen voor het vervoer van leerlingen: een fietskostenvergoeding, een vergoeding op basis van eigen vervoer, een vergoeding op basis van openbaar vervoer of taxivervoer. Deze gelden voor ouders van leerlingen die een school voor speciaal onderwijs of een school voor primair onderwijs bezoeken buiten de gemeente. De afstand tussen woning en school bedraagt ten minste 6 kilometer. De exacte voorwaarden staan vermeld in de Verordening Leerlingenvervoer gemeente Someren. Afhankelijk van het schooltype en afhankelijk van het inkomen van de ouders kan bij taxivervoer een eigen bijdrage in rekening worden gebracht.

Afhandeling

De gemeente stelt – eventueel na raadpleging van deskundigen – vast voor welke vorm van vervoer uw kind in aanmerking komt of wat de hoogte van de vergoeding is. Per brief krijgt u te horen hoe het vervoer wordt geregeld en hoe u de kosten kunt declareren. U moet voor elk schooljaar opnieuw een aanvraag indienen.