Onveilige thuissituaties

Bij onveilige situaties werken we samen met Veilig Thuis en de Kinderbescherming. Kan of wil een kind en het gezin echt niet meewerken? Dan kijken we bijvoorbeeld naar onder toezichtstelling of voogdij in het Gedwongen Kader. Als het echt niet anders kan, kan er tot een uithuisplaatsing worden overgaan. We willen dit zo veel mogelijk voorkomen zodat kinderen thuis kunnen blijven wonen.