Kinderopvang

Alle geregistreerde kinderdagverblijven, buitenschoolse opvang (bso’s), gastouders en gastouderbureaus in Someren staan in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK). Kinderdagverblijven Norlandia, ZieZo en Korein Kinderplein bieden het peuterwerk in Someren. Kinderdagverblijven bieden voorschoolse educatie (VVE) aan. In het LRK staat ook per kinderdagverblijf, bso en gastouderbureau een inspectierapport.

Kinderopvangtoeslag

Is uw kinderopvang ingeschreven in LRK, dan kunt u kinderopvangtoeslag vragen bij de Belastingdienst. Meer informatie op de website van de Belastingdienst.

Zelf gastouder worden

Als u zelf gastouder wilt worden, neem dan contact op met een gastouderbureau (zie LRK).

Wijzigingen LRK

Als eigenaar van een voorziening bent u verplicht om wijzigingen door te geven bij het LRK: