Transformatie jeugdhulp

Preventie loont in Someren

Sinds de transformatie van de jeugdwet in 2015 werken we hard aan de ondersteuning, hulp en zorg aan jeugdigen en gezinnen. De nadruk ligt hierbij op hulpverlening dicht bij kind en ouders.

De gemeente Someren doet dit met verschillende partijen onder de vlag "PACT Weerbaarheid". De uitleg hierover vind je in het filmpje PACT Weerbaarheid: Preventie loont!

Samen startten we 4 pilots voor preventie jeugdhulp.

Na 6 jaar is nu in beeld gebracht of de investeringen in vernieuwende werkprocessen en interventies de gewenste effecten opleverden. Zowel de welzijnsbeleving van de inwoner als de kosteneffectiviteit voor de gemeente zijn hierbij onderzocht.

De resultaten per pilot kun je hier vinden.

Of bekijk de filmpjes: