Onveiligheid en psychische nood

Huiselijk geweld en (kinder)mishandeling

Huiselijk geweld, kindermishandeling en ouderenmishandeling komen vaak voor, op alle leeftijden en in alle culturen. Veilig Thuis is er voor iedereen: voor kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen. Als u zelf slachtoffer bent, als iemand anders (misschien) slachtoffer is of als u zelf geweld gebruikt. Veilig Thuis is er om advies te vragen, zorgen te bespreken of een melding te doen.

Als slachtoffer van huiselijk geweld kunt u ook terecht bij de apotheek. In heel Nederland is een codewoord afgesproken ‘masker 19’.  Wanneer u om een ‘masker 19’ vraagt bij de apotheek, weet hij/zij dat u hulp nodig heeft. 

Melden van verward gedrag

Soms kan het gedrag van iemand tot overlast of nadeel leiden voor hem- of haarzelf of de omgeving. Als u denkt dat die persoon dringend psychische hulp nodig heeft, kunt u dit melden bij Meldpunt Psychische Zorg via Onis Welzijn (mag anoniem):

  • Telefoon: (0493) 441 241

Crisis Interventie Team (jeugd)

Zijn er problemen die volledig uit de hand lopen? Is er sprake van crisis waardoor het thuis onveilig is? En kan de situatie niet wachten? Aarzel niet en bel het Crisis Interventie Team van Veilig Thuis. 
Meer info: Veilig Thuis Zuidoost-Brabant, telefoon: (088) 0666 987.

Huisarts

Uw huisarts kan een crisisdienst bellen als u of iemand uit uw omgeving acuut hulp nodig heeft. Denk aan een psychose.

Buiten kantooruren kunt u bellen met de huisartsenpost.