Onveiligheid en psychische nood

Huiselijk geweld en kindermishandeling

Bent u getuige van onveilige situaties in huiselijke kring? Of hebt u alleen vermoedens? Bel dan Veilig Thuis. Dit mag anoniem. Veilig Thuis kijkt dan of het nodig is om onderzoek te doen en de juiste hulp in te zetten. Ook voor advies kunt u bellen. 

Melden van verward gedrag

Soms kan het gedrag van iemand tot overlast of nadeel leiden voor hem- of haarzelf of de omgeving. Als u denkt dat die persoon dringend psychische hulp nodig heeft, kunt u dit melden bij Meldpunt Psychische Zorg via de LEV Groep (mag anoniem):

  • Telefoon: (0493) 441 400

Crisis Interventie Team (jeugd)

Zijn er problemen die volledig uit de hand lopen? Is er sprake van crisis waardoor het thuis onveilig is? En kan de situatie niet wachten? Aarzel niet en bel het Crisis Interventie Team van Veilig Thuis. 
Meer info: Veilig Thuis Zuidoost-Brabant, telefoon: (088) 0666 987.

Huisarts

Uw huisarts kan een crisisdienst bellen als u of iemand uit uw omgeving acuut hulp nodig heeft. Denk aan een psychose.

Buiten kantooruren kunt u bellen met de huisartsenpost.