Informatie crisissituatie voor professionals

Bent u een professional? Dan vindt u hier nog meer informatie over waar u in een crisissituatie van een cliƫnt terecht kunt.

Meldcode stappenplan

Wat moet u doen met de meldcode en vermoedens huiselijk geweld of kindermishandeling? Gebruik het meldcode stappenplan. Aan de hand van 5 stappen bepaalt u als professional of u melding moet doen bij Veilig Thuis en of er voldoende hulp ingezet kan worden.

Crisisdienst GGZ Oost-Brabant

Heeft u te maken met een psychiatrisch probleem waar acuut deskundige hulp voor nodig is? Neem dan contact op met de crisisdienst van GGZ Oost-Brabant. 
Meer info: GGZ Oost-Brabant (regio Helmond-Peelland)

Bemoeizorg

U kunt een zorgwekkende situatie bij Bemoeizorg aanmelden. Het team bestaat uit medewerkers van Novadic-Kentron en GGZ Oost Brabant.
Meer info: Bemoeizorg regio Helmond