Crisis en psychische nood

Hier vindt u informatie over hulp in onveilige situaties en psychische nood. Denk aan huiselijk geweld, verwaarlozing en zelfmoordgedachten. Of ernstige conflicten of verward gedrag. Is er sprake van een levensbedreigende, acute crisissituatie?
Bel dan 112