Ouderenmishandeling

Ervaringsverhaal: ‘Mijn moeder en beste vriendin dachten ook dat er meer achter zat.'

“Mijn schoonmoeder is 67 jaar en een enorme digibeet. Daarom hielp mijn schoonzusje haar met internetbankieren. Ik vermoedde dat mijn schoonzusje dan ook weleens stiekem geld naar zichzelf overmaakte. Ze zat in de schuldsanering en had geen werk. Toch had ze geld om te verhuizen en op vakantie te gaan. Dat klopt toch niet?”

Lindy besprak haar zorgen met haar man. Die zag er het kwade niet van in. Hij dacht dat Lindy’s zusje dan wel wat geregeld zou hebben. Toch zat het Lindy niet lekker. Ze praatte erover met haar eigen moeder en haar beste vriendin. “Ook zij dachten dat er meer achter zat.”

“Toen mijn schoonmoeder tijdens een etentje zei dat ze niet meer kon inloggen op haar bankrekening, wist ik het zeker: er was meer aan de hand en ik moest in actie komen.”

“De week erop zag ik haar weer. Ik raapte al mijn moed bij elkaar en kwam terug op het gesprek. Ik was zo bang voor haar reactie, maar mijn schoonmoeder was juist blij dat ik erover begon. Zij schaamde zich en vond het lastig om er zelf over te beginnen. Ze vertelde dat ze had ontdekt dat ze rood stond, maar dat kon helemaal niet.”

“We zijn toen samen naar de bank gegaan om alles uit te zoeken. Het bleek dat mijn schoonzusje niet alleen geld van de lopende rekening had afgeboekt, ze had ook de spaarrekening van mijn schoonmoeder leeggehaald. Het ging om een bedrag van zeker 10.000 euro.”

“De bank adviseerde mijn schoonmoeder aangifte te doen, maar dit wilde ze niet. Wel hebben we er alles aan gedaan om het misbruik te stoppen. We hebben nieuwe rekeningen geopend, zodat mijn schoonzusje niet meer bij de rekeningen kan. Ook heb ik mijn schoonmoeder geleerd hoe ze moet internetbankieren. Ik ben heel blij dat ik in actie ben gekomen. Mijn schoonmoeder is nu niet meer afhankelijk van mijn schoonzusje.”

Meer bewustwording rondom ouderenmishandeling

Het ervaringsverhaal in dit artikel is helaas niet uniek. Wist u dat één op de twintig ouderen boven de 65 jaar herhaaldelijk wordt mishandeld? Financieel misbruik komt het vaakst voor, gevolgd door psychische en lichamelijke mishandeling. Soms gebeurt het misbruik of de mishandeling door een zorgprofessional. Maar vaker gebeurt het door een familie- of gezinslid of een bekende van het slachtoffer.

Wat is ouderenmishandeling?

Het is goed om het begrip ‘ouderenmishandeling’ eerst even toe te lichten. Onder ouderenmishandeling verstaan we mishandeling van een persoon van 65 jaar en ouder. Hieronder valt bijvoorbeeld lichamelijke, seksuele en psychische mishandeling, verwaarlozing en financiële uitbuiting. Ouderenmishandeling komt voor in gezins- of familierelaties, maar ook in relaties met beroepskrachten.

Ontspoorde zorg

Ouderenmishandeling komt voor in huiselijke kring en in zorginstellingen. Er kan sprake zijn van opzettelijke mishandeling, maar dit is zeker niet altijd het geval. Want soms is bij ouderenmishandeling sprake van ontspoorde zorg. Ontspoorde zorg is ‘mantelzorg die door overbelasting de grens van goede zorg overschrijdt.’ Steeds meer mensen worden in hun thuisomgeving oud en hebben daarom hulp nodig van hun naasten. Hierdoor groeit het aantal mantelzorgers dat langdurig en veel voor iemand zorgt. Vaak voelen mantelzorgers zich overbelast doordat zij de zorg combineren met een baan en het eigen huishouden. Hun acties komen voort uit onmacht en zijn eigenlijk een noodkreet. Dat neemt niet weg dat ook dit onacceptabel is.

Geweld hoort nergens thuis

De gemeente Someren vindt dat ouderen veilig en beschermd ouder moeten worden, thuis of in een zorginstelling. Daarom delen wij zoveel mogelijk de juiste informatie op allerlei manieren. Met als doel de bewustwording te vergroten, bij zowel slachtoffers als daders, omstanders en mantelzorgers. Geweld hoort namelijk nergens thuis. U kunt altijd bij iemand terecht om te praten, om mogelijke mishandeling (anoniem) te melden of om zelf geholpen te worden.

Taboe doorbreken

We realiseren ons heel goed dat ouderenmishandeling een lastig onderwerp is om over te praten. Ouderen praten er zelf niet gemakkelijk over, uit angst of uit schaamte. Bovendien weten ouderen vaak niet waar ze terecht kunnen. Ook voor mensen in de omgeving van ouderen is het lastig om ouderenmishandeling te signaleren. Of om hierover het gesprek aan te gaan. Ze twijfelen vaak of hun vermoedens wel juist zijn. En hoe ze die met de ouderen kunnen bespreken. Als gemeente willen wij bijdragen om het taboe rondom ouderenmishandeling te doorbreken. En daar waar het mogelijk is, willen we ouderenmishandeling voorkomen en aanpakken. Dit doen we vooral door juiste en duidelijke informatie over ouderenmishandeling te verspreiden. Via de website www.zosomeren.nl en onze nieuwsbrief brengen we ouderenmishandeling onder de aandacht. Ook gaan we informatiebijeenkomsten organiseren waarin bewustwording over dit thema centraal staat. U krijgt hierover binnenkort meer informatie.

Heeft u een vermoeden van ouderenmishandeling in uw omgeving? Of bent u zelf slachtoffer van ouderenmishandeling? Blijf niet langer stil en vraag hulp (dit kan anoniem) van Veilig Thuis, telefoon (0800) 20 00 (gratis en 24/7 bereikbaar). Voor meer informatie: www.ikvermoedhuiselijkgeweld.nl/ouderenmishandeling.