PGB tarieven 2023

De pgb tarieven kunnen wijzigen, vaak op 1 januari (Verordening maatschappelijke ondersteuning en Besluit maatschappelijke ondersteuning). 

De gemeente heeft contracten met zorgaanbieders afgesloten. Uw pgb mag niet hoger zijn dan wat de gemeente betaalt voor vergelijkbare zorg. Dat is het maximale jaarbedrag, ook wel plafond genoemd. Heeft u korter zorg nodig? Dan verrekenen we dit bedrag naar rato.

Huishoudelijke ondersteuning (HO)

We berekenen uw noodzakelijk huishoudelijke ondersteuning met punten. We vermenigvuldigen het aantal punten met €16,48 (gebaseerd op het 125% van het Wettelijk Minimumloon) en berekenen zo het jaarbudget. Is uw pgb vóór 1 januari 2018 vastgesteld? Dan is de berekening op uren in plaats van punten vastgesteld. Het pgb op uren volgt dezelfde indexatie van uurtarieven als bij het pgb op punten.

Categorie PGB tarief per uur Maximaal pgb per jaar
HO basis (reguliere schoonmaak) €16,48 €3.471,21
HO plus (inclusief de was) €16,48 €4.049,79
HO extra (bij bijzondere problematiek) €16,48 €6.942,41

Ondersteuning maaltijden

Het pgb tarief voor het bereiden en neerzetten van de maaltijd is  € 10,78 per maaltijd.

Begeleiding

We hebben 2 pgb-tarieven: begeleiding individueel en begeleiding groep. De tarieven hieronder gelden voor professionele begeleiding. Het uurtarief voor particuliere begeleiding is €16,48. Het maximale pgb is gelijk aan de bedragen voor professionele begeleiding. Begeleiding wordt altijd in feitelijke uren of dagdelen toegekend.

Begeleiding individueel

Categorie PGB tarief per uur Maximaal pgb per jaar
Regulier 1-2 uur per week €62,00 €4.507,44
Regulier 2-4 uur per week €62,00 €7.812,84
Regulier 4-8 uur per week €62,00 €18.029,64
Extra 1-2 uur per week €62,00 €5.810,52
Extra 2-4 uur per week €62,00 €9.684,36
Extra 4-8 uur per week €62,00 €22.080,12
> 8 uur per week (speciale afspraak) €62,14 Geen maximum

Begeleiding groep

Categorie PGB tarief per dagdeel Maximaal pgb per jaar
Regulier 1-4 dagdelen €48,10 €5.505,49
Regulier 5-6 dagdelen €48,10 €9.909,91
Regulier 7 of meer dagdelen €48,10 €15.415,26
Extra 1-4 dagdelen €48,10 €6.791,97
Extra 5-6 dagdelen €48,10 €12.225,46
Extra 7 of meer dagdelen €48,10 €20.375,90

Kortdurend verblijf Wmo

Hiermee betaalt u de kosten van het verblijf, dus de logies en maaltijden. Kosten voor begeleiding of andere ondersteuning tijdens het verblijf vallen hier niet onder. Kortdurend verblijf ontvangt u maximaal voor 52 etmalen per kalenderjaar.

Categorie PGB tarief per etmaal Maximaal PGB (52 etmalen per jaar)
Professionele inzet €72,18 €3.753,24
Particuliere inzet €33,42 € 1.737,84