Goed Voor Elkaar

Hoe sterk is uw netwerk?

Staat u er wel eens bij stil dat u bij alledaagse dingen soms hulp kunt gebruiken? Zoals boodschappen doen, vervoer naar een verjaardag of het gras maaien? Dan is het fijn als u weet wie er achter u staan. En om te bedenken voor wie u er kunt zijn. Onze maatschappij verwacht dat mensen zo lang mogelijk voor zichzelf blijven zorgen. U moet het voor uzelf goed regelen.
'Goed Voor elkaar' wil zorgen dat u zo voorbereid bent op de toekomst. Daarom vragen we u om eens bij uzelf na te gaan wie de mensen zijn die nu en later achter u staan. Want zeg nou zelf, dat is toch een hele zorg minder?

Versterk uw netwerk

In de gemeente Someren start voorjaar 2023 het project Goed Voor Elkaar (GVE). Dit project is bedoeld voor alle 70-plussers die in de gemeente Someren wonen. Het gaat over het hebben of opbouwen van een netwerk. Dit is hard nodig om zo lang mogelijk de eigen regie te kunnen behouden. Een goed netwerk kan daarbij helpen, omdat het de zelfredzaamheid versterkt.

Projectgroep

Gemeente Someren en Onis Welzijn trekken samen op in dit project, met Arie van den Boomen als projectleider. Die rol heeft hij ook in de gemeente Asten, die eerder met het GVE-project is gestart. Samen met de voorzitters van de KBO’s in gemeente Someren en met Lierop Leeft is er voor Someren een projectgroep opgericht die onder meer dorpsbijeenkomsten gaat organiseren.

We mogen wat meer naar elkaar omkijken

De projectgroep wil de 70-plussers in de gemeente Someren meer bewust maken van het belang van zelfredzaamheid. Dit kan door actiever te kijken naar de mogelijkheden binnen het eigen netwerk of door aan te sluiten bij een vereniging. Dit is nodig, nu ouderen steeds moeilijker een plek in het verzorgingshuis krijgen toegewezen. En, onze maatschappij is individualistischer geworden. Daardoor durven de mensen niet zo snel meer wat aan elkaar te vragen. Het zou goed zijn om wat meer naar elkaar om te kijken, hierdoor zal de gemeenschapszin weer toenemen.

Dorpsbijeenkomsten en huisbezoeken

In 2023 en 2024 hoopt de projectgroep daar een begin mee te maken door de senioren voor te bereiden op datgene wat hen bij het ouder worden te wachten staat. Via dorpsbijeenkomsten wil zij bewustwording creëren over het belang van het hebben en onderhouden van een goed netwerk. Tijdens die bijeenkomsten brengt u uw netwerk in kaart. Dit gebeurt aan de hand van alledaagse onderwerpen zoals boodschappen doen, vervoer, financiën, hobby’s, een goed gesprek. De bijeenkomsten zijn informatief en geven ideeën, praktische tips, kortom: inspiratie om zelf in actie te komen. De netwerkkaart helpt u om inzicht te krijgen in uw netwerk met mensen die achter u staan. 
Het is erg zinvol als u tijdens de dorpsbijeenkomst een familielid, buur, vriend of kennis meeneemt. Dan kunt u altijd nog een keer samen uw netwerkkaart bespreken.

Persoonlijke uitnodiging

Alle 70-plussers worden per brief uitgenodigd om naar een dorpsbijeenkomst te komen. In plaats van het bijwonen van zo’n bijeenkomst, kunt u ook een huisbezoek aanvragen waar dan ook de netwerkkaart wordt besproken.

Op zoek naar vrijwilligers

Heeft u interesse om een bijdrage te leveren in een werkgroep of vragen over het project? Dan kunt u contact opnemen via goedvoorelkaar@oniswelzijn.nl of met Arie van den Boomen 06 – 57 64 42 85.

Planning bijeenkomsten 2024

Op dinsdag 19 maart is er om 14:30 een voorstelling in De Ruchte. Daarnaast is er een dorpsbijeenkomst op dinsdag 23 april om 14:30 in De Ruchte. 

U kunt zich voor een bijeenkomst aanmelden via goedvoorelkaar@oniswelzijn.nl.

Ervaringen in Asten

Bekijk het filmpje voor de ervaringen met een dorpsbijeenkomst van Goed Voor Elkaar in de gemeente Asten in 2022.