Hulp bij schulden

Bent u het overzicht van uw financiën kwijt? Of heeft u schulden gemaakt waar u niet meer uitkomt? Denk aan:

  • leningen die niet meer afgelost kunnen worden
  • achterstand met de huur
  • onbetaalde rekeningen van gas en water
  • abonnementen die u niet meer kunt betalen, bijvoorbeeld van uw mobiele telefoon

Vervelende situaties, die u niet alleen hoeft op te lossen. Op tijd hulp inschakelen, voorkomt verdere problemen. De gemeente werkt voor schulddienstverlening samen met Onis Welzijn.

Werkwijze

Vraag zo snel mogelijk om hulp bij financiële problemen. In een intake-gesprek kijken de schuldhulpverleners samen met u hoe groot uw financiële probleem is. En wat mogelijke oplossingen zijn. Afhankelijk van de aard van de problemen volgt een passend vervolgtraject. Bijvoorbeeld:

  • Hulp bij het ordenen van uw administratie en het aanvragen van voorzieningen
  • Financiële thuisbegeleiding. Hiermee kunt u uiteindelijk zelfstandig uw financiële administratie uitvoeren
  • Doorverwijzing naar GR Peelgemeenten in Deurne voor ondersteuning bij het aanpakken van problematische schulden