Bijzondere bijstand

Bijzondere bijstand is bedoeld voor dringende en noodzakelijk kosten die u niet op een andere manier kunt betalen. Uw inkomen en vermogen mogen hiervoor niet te hoog zijn. Ook moet u in de gemeente Someren wonen.

Collectieve aanvullende zorgverzekering

Als u een laag inkomen hebt, krijgt u via de collectieve aanvullende verzekering korting op uw verzekeringspremie én een extra uitbreiding van het aanvullend pakket. Via Gezond Verzekerd vindt u meer informatie over de 2 pakketten die de gemeente aanbiedt.  

Bijzondere bijstand bij handicap of chronische ziekte

U kunt bijzondere bijstand aanvragen als u door een handicap of chronische ziekte extra kosten hebt. Dit kan alleen als deze kosten te hoog zijn voor uw inkomen. Ook mogen deze extra kosten niet worden vergoed door al bestaande regelingen.

Individuele inkomenstoeslag

Was uw inkomen het afgelopen jaar niet hoger dan 120% de bijstandsnorm? Dan kunt u mogelijk een individuele inkomenstoeslag krijgen. Voorwaarde hiervoor is, dat u geen uitzicht hebt op inkomensverbetering.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie op de website van Senzer.