Bijstandsuitkering en ondersteuning naar werk

Bijstandsuitkeringen en ondersteuning naar werk vallen onder de Participatiewet. Voor de gemeente Someren is Senzer verantwoordelijk voor de uitvoering hiervan.

Ondersteuning naar werk

Senzer werkt samen met het UWV om werkzoekenden aan het werk te helpen. Als dit niet meteen lukt, moet u mogelijk een uitkering aanvragen. Dat kan een WW-uitkering zijn als u gewerkt heeft. In de andere gevallen is dat een bijstandsuitkering. Ook het starten als zelfstandig ondernemer kan een mogelijkheid zijn. U kunt bij Senzer terecht voor ondersteuning hierbij.

Bijstandsuitkering aanvragen

Heeft u geen inkomen of een te laag inkomen (onder bijstandsniveau) om van rond te komen? Bij Senzer kunt u terecht voor een Participatiewet-(Bijstands-), IOAW- of IOAZ-uitkering. Deze uitkeringen zijn bedoeld als tijdelijke ondersteuning. Senzer verstrekt ze namens de gemeente Someren. Het is de bedoeling om zo snel mogelijk weer een eigen inkomen te verdienen. Senzer zal u hierbij ondersteunen.

U kunt bij Senzer terecht voor:

  • Bemiddeling naar werk
  • Begeleiding naar zelfstandig ondernemerschap
  • (Re)integratie
  • Hulp bij het aanvragen van een uitkering. Dit kan een WW-uitkering of een bijstandsuitkering zijn (Participatiewet, IOAW of IOAZ)