Mantelzorgcompliment

De aanvraagtermijn voor het mantelzorgcompliment 2022 is verstreken. Vanaf 1 september kunt u het compliment voor 2023 aanvragen. 
Nadere regels mantelzorgwaardering gemeente Someren 2022-2026 (overheid.nl)