Zorg

Zorgbelang Brabant Zeeland

Advies over kwesties met gemeente, hulpverlener of instelling

Stichting Ouders en Jeugdzorg

Onafhankelijke stichting die adviseert, bemiddelt en ondersteunt binnen de jeugdhulpverlening

Senzer Cliëntenvertegenwoordiging

Voor informatie, hulp en advies over de Participatiewet

Savant Zorg

Passende zorg en ondersteuning in uw eigen omgeving

Sanquin

Bloed doneren

Oro Entree

Voor cliënten die nog niet bekend zijn met ORO, hun cliëntvertegenwoordigers en verwijzers

Naar-Keuze

Belangenorganisatie voor ouders en familie van mensen met een beperking, die een PGB hebben

MEE

Gratis onafhankelijke professionele cliëntondersteuning

LEV Groep Vrijwillige Terminale Zorg

Thuiszorg voor hulp en ondersteuning in de laatste levensfase

Land van Horne

Advies en ondersteuning bij het aanvragen van zorg