Zorg

Zorgbelang Brabant Zeeland

Advies over kwesties met gemeente, hulpverlener of instelling

Logo Savant

Savant Zorg

Passende zorg en ondersteuning in uw eigen omgeving

Sanquin

Bloed doneren

Oro Entree

Voor cliënten die nog niet bekend zijn met ORO, hun cliëntvertegenwoordigers en verwijzers

Naar-Keuze

Belangenorganisatie voor ouders en familie van mensen met een beperking, die een PGB hebben

logo MEE De Meent groep

MEE De Meent Groep

Gratis onafhankelijke professionele cliëntondersteuning

LEV Groep Vrijwillige Terminale Zorg

Thuiszorg voor hulp en ondersteuning in de laatste levensfase

Land van Horne

Advies en ondersteuning bij het aanvragen van zorg

KBO Ouderenadviseur

Gratis advies en ondersteuning bij regelingen en voorzieningen

KBO Kring

Samenwerkingsverband binnen KBO-Brabant met daarin alle KBO-afdelingen van Someren