Ontmoeting

Vrouwen van nu Someren-Dorp

Ontmoetingsplaats voor vrouwen

Vrouwen Centraal

Ontmoetingsplaats voor vrouwen

Stichting Leergeld Asten-Someren

Zorgt dat kinderen mee kunnen doen aan sport en culturele activiteiten

Speelotheek Tjoe-ke-Tjoek

Hier kun je speelgoed lenen

Onis Welzijn Gespreksgroep wereldse zaken

In gesprek over actuele onderwerpen

OJC Comeet

Jongerencentrum

Leef! Someren

Realiseert voldoende sport-, bewegings- en cultuuraanbod

KBO Someren-Heide

Katholieke Bond van Ouderen, afdeling Someren-Heide

KBO Someren-Eind

Katholieke Bond van Ouderen, afdeling Someren-Eind

KBO Someren-Dorp

Katholieke Bond van Ouderen, afdeling Someren-Dorp