Belangengroepen

Wijkraad Waterdael

Belangenbehartiger van inwoners en bedrijven in de wijk Waterdael

Wijkraad Loove

Belangenbehartiger van inwoners en bedrijven in de wijk Loove

Vrouwen van nu Someren-Dorp

Ontmoetingsplaats voor vrouwen

Vrouwen Centraal

Ontmoetingsplaats voor vrouwen

Stichting Zelfhulp Netwerk Zuidoost-Brabant

Stichting Zelfhulp Netwerk Zuidoost-Brabant brengt lotgenoten bij elkaar

Logo Samen voor Someren

Stichting Samen voor Someren

Gaat met mensen uit Someren het gesprek aan over onderwerpen die zij belangrijk vinden

Stichting Dorpsraad Someren-Eind

Belangenbehartiger van inwoners en bedrijven in Someren-Eind

Senzer Cliëntenvertegenwoordiging

Voor informatie, hulp en advies over de Participatiewet

Naar-Keuze

Belangenorganisatie voor ouders en familie van mensen met een beperking, die een PGB hebben

KBO Someren-Heide

Katholieke Bond van Ouderen, afdeling Someren-Heide