Regeling Meedoen

De gemeente Someren heeft een speciale regeling voor inwoners met een inkomen niet hoger dan 120% van de bijstandsnorm. De regeling kent twee verschillende bijdragen:

1. Bijdrage welzijnsactiviteiten

 • De regeling is om ervoor te zorgen dat iedereen kan deelnemen aan maatschappelijke, educatieve, sportieve of culturele activiteiten
 • Bijdrage is maximaal € 200,00 per persoon per jaar
 • In een gezin komen ouders en inwonende kinderen tot 18 jaar in aanmerking
 • Voorwaarden om in aanmerking te komen:
  • U bent Nederlander of hebt een geldige verblijfsvergunning
  • U woont in de gemeente Someren
  • Aanvrager is geen student
  • Uw inkomen is niet hoger dan 120% van de voor u geldende bijstandsnorm
  • Uw vermogen is niet hoger dan de vermogensnorm

2. Bijdrage PC-regeling

 • Voor kinderen in groep 8 van de basisschool en/of het voortgezet onderwijs
 • De hoogte van de bijdrage is maximaal € 600,00
 • Voorwaarden om in aanmerking te komen:
  • U bent Nederlander of hebt een geldige verblijfsvergunning
  • U woont in de gemeente Someren
  • Aanvrager is geen student
  • U mag per kind een PC aanvragen
  • Uw inkomen is niet hoger dan 120% van de voor u geldende bijstandsnorm
  • Uw vermogen is niet hoger dan de vermogensnorm

Extra informatie

Hier vind u het overzicht van inkomens- en vermogensnormen.

Aanvragen

Voor het aanvragen van de regeling meedoen kunt u contact opnemen met team Zorg en Ondersteuning.

Bij u in de buurt

Landelijke regelingen

Regelhulp is een wegwijzer van de overheid voor iedereen die zorg en ondersteuning nodig heeft.

Regelingen

Professionals die u kunnen helpen

Op de sociale kaart vindt u informatie, voor inwoners en professionals, over formele en informele organisaties rond wonen, zorg & welzijn, werk & inkomen, kinderen en jeugd.

Organisaties