Mantelzorgcompliment

Bent u mantelzorger voor iemand uit Someren? Dan bedanken wij uw inzet graag met een mantelzorgcompliment. Er wordt één mantelzorgcompliment per zorgvrager verstrekt. Dit is een financiële bijdrage van maximaal € 100,-. De aanvraag doet u samen met degene voor wie u zorgt. U moet uw aanvraag voor 2020 uiterlijk 1 december indienen.

Voorwaarden

U bent mantelzorger als u:

Ten minste 8 uur per week én langer dan 3 maanden mantelzorg verleent.

U bent geen mantelzorger als u:

Zorg verleent vanuit een persoonsgebonden budget (PGB) of omdat het uw werk is.

Houd rekening met:

  • Degene voor wie u zorgt moet in de gemeente Someren wonen
  • Woont u zelf in Someren en zorgt u voor iemand uit een andere gemeente? Dan kunt u daar informeren naar het compliment
  • Er wordt maximaal één mantelzorgcompliment per zorgvrager verstrekt
  • Gebruikelijke zorg is géén mantelzorg. Denk hierbij aan de zorg en opvoeding van gezonde kinderen. Of uw partner helpen in het huishouden.

Meer informatie

Aanvragen

Landelijke regelingen

Professionals die u kunnen helpen

Op de sociale kaart vindt u informatie, voor inwoners en professionals, over formele en informele organisaties rond wonen, zorg & welzijn, werk & inkomen, kinderen en jeugd.

Organisaties