Maatwerk-energietoeslag

Met ingang van 9-1-2023 kunnen inwoners van de gemeente Someren een aanvraag indienen voor een maatwerk-energietoeslag. Het project is een tijdelijke regeling voor de duur van een half jaar. De uitvoering start op 9-1-2023 en eindigt op 9-7-2023.

Waarom deze regeling?

Er is behoefte aan een maatwerkregeling voor inwoners die niet voldoende geholpen zijn door de landelijke regeling eenmalige energietoeslag (lage inkomens) of de inkomens die op grond van het inkomen buiten de landelijke regeling vallen (middeninkomens), én die een probleem hebben met rondkomen vanwege de hoge energierekening. Deze doelgroepen kunnen een aanvraag indienen om een (gedeeltelijke) vergoeding in de energiekosten te krijgen.

Voor wie is de regeling bedoeld?

Inwoners met financiële zorgen

Het belangrijkste signaal dat u hulp nodig heeft, is dat u financieel niet meer of moeilijk rondkomt als gevolg van een (te) hoge energierekening. Als u daarover zorgen heeft, neem dan in ieder geval contact op met het meldpunt. Want misschien heeft u geen recht op een maatwerkregeling-energietoeslag, maar kan de gemeente u wel op andere manieren helpen. De gemeente heeft deskundige medewerkers, die u naar u luisteren en u helpen bij uw financiële zorgen

Inwoners die een laag inkomen tot een middeninkomen hebben

  • Netto laag inkomen (tot 120% van de norm Participatiewet), deze groep heeft ook recht op een eenmalige energietoeslag van het Rijk
  • Netto middeninkomen (120% tot 250% van de norm Participatiewet)

Wat zijn de voorwaarden?

Er zijn 5 voorwaarden:  

  1. Het maandelijks voorschot van gas/elektriciteit moet meer zijn dan 242 euro per maand. 
  2. Uw netto maandinkomen – en als u samenwoont met een partner: de beide inkomens bij elkaar opgeteld- mag niet meer zijn dan de bedragen die bij uw huishoudsituatie passen. Zie de onderstaande tabel Inkomensnormen
  3. Uw maandelijkse energierekening moet meer zijn dan 15% van uw netto-inkomen (energiequote, zie uitleg hieronder).
  4. Uw maandelijkse woonlasten (na aftrek huurtoeslag of belastingaftrek hypotheekrente) moeten meer zijn dan 20% van uw netto-inkomen (woonquote, zie uitleg hieronder).
  5. Uw spaargeld is minder dan de bedragen die bij uw huishoudsituatie passen. Zie de onderstaande tabel spaargeldnormen.

Voorwaarde 2: tabel inkomensnormen

 Bedragen zijn per maand

Normen per 1-1-2023 exclusief vakantietoeslag (vt)Netto-inkomen (exclusief vt) is lager dan:
Alleenstaande€ 2.840,00
Alleenstaande ouder (zeker 1 inwonend kind onder de 18)€ 3.651,00
Gehuwden/samenwonenden€ 4.057,00

Voorwaarde 3: energiequote

De energiequote is het percentage van uw netto-inkomen dat aan gas en elektriciteit (energielasten) opgaat.

Bijvoorbeeld: het netto-inkomen is 3000 euro per maand, u betaalt 400 euro voorschot per maand aan het energiebedrijf. Het moet dan gaan om een voorschot op basis van het werkelijke energieverbruik op dit moment. De energielasten zijn dus 400 euro per maand. Deel 400 euro door 3000 euro. Dit is 0,133. Vermenigvuldig dit met 100: 0,133 x 100 is 13,3. De energiequote is dan 13,3%. Voor het recht op de maatwerk-energietoeslag moet de energiequote hoger zijn dan 15%.

Voorwaarde 4: woonquote

De woonquote is het percentage van uw netto-inkomen dat aan woonlasten opgaat.

Bijvoorbeeld: het netto-inkomen is 2000 euro per maand, u betaalt 800 euro huur en krijgt 240 euro huurtoeslag. De woonlasten zijn 800 – 240 = 560 euro per maand. Deel 560 euro door 2000 euro. Dit is 0,28. Vermenigvuldig dit met 100: 0,28 x 100 is 28. De woonquote is dan 28%. Voor het recht op de maatwerk-energietoeslag moet de woonquote hoger zijn dan 20%.

Voorwaarde 5: tabel spaargeldnormen

Normen per 1-1-2023Vermogen is lager dan:
Alleenstaand€ 15.210,00
Alleenstaande ouder€ 30.420,00
Gehuwd/samenwonend€ 30.420,00

Waar moet u zich melden voor een aanvraag?

Neem contact op met het meldpunt Onis Welzijn via maatwerk@oniswelzijn.nl of bel naar (0493) 441 244 iedere werkdag tussen 10.00 en 12.00 uur.

Hoe hoog is Maatwerk-energietoeslag?

Let op: Als u na de melding doorgaat naar een aanvraag voor de Maatwerk-energietoeslag, heeft u niet automatisch recht op een vergoeding.

De hoogte van het toe te kennen maandbedrag is maatwerk, daarom heet de regeling zo. We berekenen de hoogte van de maatwerk-energietoeslag aan de hand van uw inkomsten en uitgaven. Daarbij gebruiken we de VTLB methode. Met deze methode berekenen uw de bestedingsruimte in uw inkomen. Zo berekenen we hoeveel u maandelijks overhoudt of tekortkomt voor het betalen van de energierekening.

Hoe lang heeft u recht op de Maatwerk-energietoeslag?

De maatregeling wordt uitgevoerd in een pilot. Dat is een experiment. Het experiment loopt van januari tot juli 2023 en duurt een half jaar. De aanvraagperiode loopt van 9 januari tot 9 juli 2023. U kunt tot en met 30 juni 2023 een aanvraag indienen en krijgt maximaal zes maanden een (gedeeltelijke) vergoeding. De gemeente beslist na afloop van de pilot of deze zal worden verlengd.