Energietoeslag

Eenmalige Energietoeslag 2023

Met een laag inkomen kan het moeilijk zijn om de energierekening iedere maand te betalen. Om hierbij te helpen is er de energietoeslag 2023. Dit is een eenmalig bedrag van € 800,-  netto per huishouden. De energietoeslag telt niet mee als inkomen bij een uitkering of voor de toeslagen (huur-, zorg- en kinderopvangtoeslag en kindgebondenbudget) die u van de belastingdienst ontvangt.

Update april 2024

De gemeente heeft besloten de inkomensgrens voor de Eenmalige Energietoeslag te verhogen van 120% naar 130% van de bijstandsnorm. Meer huishoudens in Someren kunnen nu gebruik maken van deze regeling. De nieuwe inkomensgrenzen zijn dan als volgt:

 

 

 

Normen per 1 juli 2023 exclusief vakantiegeld (vt)Bijstandsnorm 100% excl. vt per maand130% excl. vt per maand
Van 21 jaar tot pensioengerechtigde leeftijd  
Alleenstaande€ 1.155,79€ 1.502,53
Alleenstaande ouder€ 1.486,00€ 1.931,80
Gehuwd/samenwonend€ 1.651,12€ 2.146,46
   
Normen pensioengerichtigden  
Alleenstaande€ 1.289,78€ 1.676,71
Gehuwd/samenwonend€ 1.751,42€ 2.276,85

 

Aanvragen

Denkt u dat u aan de voorwaarden voldoet en recht heeft op de energietoeslag 2023? Dan kunt u de energietoeslag 2023 vanaf 8 januari 2024 tot 1 juli 2024 zelf aanvragen met het aanvraagformulier energietoeslag 2023.

Als u het aanvraagformulier volledig en ondertekend heeft ingevuld en de gevraagde bewijsstukken heeft ingeleverd, wordt uw aanvraag in behandeling genomen. Het streven is om uw aanvraag binnen 8 weken af te handelen.

Zelfstandige ondernemers

Bent u werkzaam als zelfstandig ondernemer? Dan moet u gebruik maken van het aanvraagformulier energietoeslag voor zelfstandigen.

Voorwaarden Energietoeslag 2023

Wanneer heeft u recht op de Energietoeslag 2023? U heeft recht op de energietoeslag 2023 als u:

- 21 jaar of ouder bent; en
- Hoofdbewoner bent van een huishouden; en
- In de gemeente Someren woont; en
- Een geldig Nederlands identiteitsbewijs of een geldige verblijfsvergunning heeft; en
- U en uw eventuele partner een gezamenlijk inkomen heeft dat lager is dan 130% van de voor u geldende bijstandsnorm.

Welk inkomen telt mee?

Het gaat om het netto-inkomen  van u en uw eventuele partner. Zorgtoeslag, kindgebonden budget, huurtoeslag en kinderbijslag tellen niet mee. Als inkomen tellen onder andere wel mee:

- loon
- uitkering, zoals WW, ZW, WIA, WAO, Anw, Pw of andere sociale uitkering
- AOW en aanvullend pensioen
- inkomen uit eigen onderneming
- inkomen uit verhuur
- partner- en kinderalimentatie.
- inkomsten uit een pgb, voor zover dit wordt ingezet ter vergoeding van de zorg die door de aanvrager zelf wordt verricht;
- periodieke giften;
- inkomsten uit vermogen, zoals rente of dividend;

Vrijlatingen 2023

Ontvangt u een Wajong uitkering, AOW en/of een pensioen? Dan dient u de hier onder genoemde vrijlatingen op uw netto-inkomen in mindering te brengen.

 

Soort uitkering

Bedrag

Jonggehandicaptenkorting€ 68,33
AOW€ 5,00 per persoon
Pensioen alleenstaande€ 25,15
Pensioen gehuwden€ 50,30   

 

U ontvangt de energietoeslag niet als u:

- Jonger dan 21 jaar bent;
- Student bent en studiefinanciering (Wet studiefinanciering 2000) ontvangt. Of geen studiefinanciering meer ontvangt, maar hier wel voor in aanmerking komt;
- In een instelling woont (zorg of verpleeginstelling of instelling voor beschermd of begeleid wonen), waarbij de instelling de energiekosten betaalt en deze kosten niet apart bij u in rekening worden gebracht;
- Alleen op een briefadres staat ingeschreven en geen eigen woonadres heeft.

Veel gestelde vragen

Wanneer krijgt ik bericht?
Als u het aanvraagformulier volledig en ondertekend heeft ingevuld en de gevraagde bewijsstukken heeft ingeleverd, wordt uw aanvraag in behandeling genomen. Het streven is om uw aanvraag binnen 8 weken af te handelen.

Worden uw gegevens gecontroleerd?
Ja, de gemeente zal bij de aanvraag uw gegevens controleren. De gemeente mag bij andere instanties informatie over u en uw partner opvragen die relevant is voor de regeling. Zo kan de gemeente controleren of u recht heeft op de energietoeslag.

Waarvoor is de energietoeslag bedoeld?
De energietoeslag is bedoeld voor de hoge energierekening. Het is dus verstandig als u dit geld reserveert voor bijvoorbeeld de hoge jaarafrekening van uw energieleverancier. Heeft u dit jaar (nog) geen hogere energierekening? Ook dan kunt u de energietoeslag ontvangen, omdat u een laag inkomen heeft.

Telt de energietoeslag mee als inkomen?
Nee, de energietoeslag telt niet mee als inkomen bij een uitkering of voor de toeslagen (huur-, zorg- en kinderopvangtoeslag en kindgebondenbudget) die u van de belastingdienst ontvangt.

Ook is de energietoeslag niet vatbaar voor beslag. Indien er sprake is van een minnelijk schuldsaneringstraject, hoeft de energietoeslag niet naar de boedelrekening worden overgemaakt.

Heeft u vragen over de energietoeslag?

Heeft u nog vragen over de energietoeslag? Neem dan telefonisch contact op met Minimaregelingen Peelgemeenten, telefoonnummer 088-501 33 00 (keuze 3). Zij zijn op werkdagen bereikbaar van 10.00 tot 12.00 uur. U kunt ook een email sturen naar mp@peelgemeenten.nl.

Gratis energiebesparende maatregelen via de Klussendienst

De vrijwilliger van de Klussendienst bekijkt samen met u welke energiebesparende maatregelen zinvol zijn om te plaatsen. Het gaat hier om tochtstrips, ledlampen, radiatorfolie, radiatorventilatoren en een waterbesparende douchekop. De materialen voor deze aanpassingen zijn volledig gratis. U mag de aanpassingen zelf doen. Als dat niet lukt, helpt de vrijwilliger u hier gratis bij. De vrijwilliger geeft u ook tips hoe u energie kunt besparen.

Heeft u interesse in dit aanbod? Of heeft u nog vragen? Neem dan contact op met Onis Welzijn:

Telefoonnummer: 0493 44 12 34
E-mail: info@oniswelzijn.nl
LETOP: vermeld in uw mail altijd uw naam, adres en telefoonnummer.

Overige vragen over zorg en ondersteuning

Heeft u nog andere vragen over zorg en ondersteuning? Neem dan contact op met team ZO Someren via telefoonnummer: 0493-49 48 88 of mailadres: someren@peelgemeenten.nl.