Energietoeslag

Energietoeslag 2023

Op 1 juni 2023 is bekend gemaakt dat de invoering van de energietoeslag 2023 is uitgesteld. Eerder werd gestreefd naar juni 2023, maar door het advies van de Raad van State en enkele gerechtelijke uitspraken neemt minister Carola Schouten (Armoedebeleid en Participatie) het wetsvoorstel opnieuw onder de loep. Een nieuwe ingangsdatum is nog niet bekend.

Als hier meer over bekend is, informeren we dit direct via alle gemeentelijke kanalen. Het is dus nog niet mogelijk om de eenmalige energietoeslag 2023 aan te vragen.
Inwoners die de eenmalige energietoeslag van € 1300,00 over het jaar 2022 hebben ontvangen, hebben in april 2023 al automatisch een extra toeslag van € 500,00 ontvangen.

Maatwerkregeling 2023

Sinds 9 januari 2023 kunnen inwoners van de gemeente Someren een aanvraag indienen voor een maatwerk-energietoeslag. Dit is een tijdelijke regeling voor de duur van een half jaar. De regeling is bedoeld voor inwoners met financiële zorgen of een laag tot middeninkomen. Als u voldoet aan de geldende voorwaarden, kunt u zich hiervoor aanmelden bij Onis Welzijn.
 
Het belangrijkste signaal dat u hulp nodig heeft, is dat u financieel niet meer of moeilijk rondkomt als gevolg van een (te) hoge energierekening. Als u daarover zorgen heeft, neem dan in ieder geval contact op met het meldpunt bij Onis Welzijn via maatwerk@oniswelzijn.nl of bel naar (0493) 441 244 (iedere werkdag tussen 10.00 en 12.00 uur). Misschien heeft u geen recht op een maatwerk-energietoeslag, maar kunnen zij u wel op andere manieren helpen.

Wie heeft recht op deze toeslag?

Inwoners met een laag tot een middeninkomen, komen in aanmerking bij:

  • Een netto laag inkomen (tot 120% van de norm Participatiewet), deze groep heeft ook recht op een eenmalige energietoeslag van de Rijksoverheid. 
  • Een netto middeninkomen (120% tot 250% van de norm Participatiewet).

Wat zijn de voorwaarden?

Er zijn vijf voorwaarden:

  1. Het maandelijks voorschot van gas/elektriciteit moet meer zijn dan 242 euro per maand. 
  2. Uw netto maandinkomen – en als u samenwoont met een partner: de beide inkomens bij elkaar opgeteld – mag niet meer zijn dan de bedragen die bij uw huishoudsituatie passen. Zie de onderstaande tabel Inkomensnormen
  3. Uw maandelijkse energierekening moet meer zijn dan 15% van uw netto-inkomen (energiequote, zie uitleg hieronder).
  4. Uw maandelijkse woonlasten (na aftrek huurtoeslag of belastingaftrek hypotheekrente) moeten meer zijn dan 20% van uw netto-inkomen (woonquote, zie uitleg hieronder).
  5. Uw spaargeld is minder dan de bedragen die bij uw huishoudsituatie passen. Zie de onderstaande tabel spaargeldnormen.

Voorwaarde 2: tabel inkomensnormen

 Bedragen zijn per maand

Normen per 1-1-2023 exclusief vakantietoeslag (vt)Netto-inkomen (exclusief vt) is lager dan:
Alleenstaande€ 2.840,00
Alleenstaande ouder (zeker 1 inwonend kind onder de 18)€ 3.651,00
Gehuwden/samenwonenden€ 4.057,00

Voorwaarde 3: energiequote

De energiequote is het percentage van uw netto-inkomen dat aan gas en elektriciteit (energielasten) opgaat.

Bijvoorbeeld: het netto-inkomen is € 3.000 per maand, u betaalt € 400 voorschot per maand aan het energiebedrijf. Het moet dan gaan om een voorschot op basis van het werkelijke energieverbruik op dit moment. De energielasten zijn dus € 400 per maand. Deel € 400 door € 3.000. Dit is 0,133. Vermenigvuldig dit met 100: 0,133 x 100 is 13,3. De energiequote is dan 13,3%. Voor het recht op de maatwerk-energietoeslag moet de energiequote hoger zijn dan 15%.

Voorwaarde 4: woonquote

De woonquote is het percentage van uw netto-inkomen dat aan woonlasten opgaat.

Bijvoorbeeld: het netto-inkomen is € 2.000 per maand, u betaalt € 800 huur en krijgt € 240 huurtoeslag. De woonlasten zijn € 800 – € 240 = € 560 per maand. Deel € 560 door € 2.000. Dit is 0,28. Vermenigvuldig dit met 100: 0,28 x 100 is 28. De woonquote is dan 28%. Voor het recht op de maatwerk-energietoeslag moet de woonquote hoger zijn dan 20%.

Voorwaarde 5: tabel spaargeldnormen

Normen per 1-1-2023Vermogen is lager dan:
Alleenstaand€ 15.210,00
Alleenstaande ouder€ 30.420,00
Gehuwd/samenwonend€ 30.420,00

Hoe hoog is Maatwerk-energietoeslag?

Let op: Als u na de melding doorgaat naar een aanvraag voor de Maatwerk-energietoeslag, heeft u niet automatisch recht op een vergoeding.

De hoogte van het toe te kennen maandbedrag is maatwerk, daarom heet de regeling zo. We berekenen de hoogte van de maatwerk-energietoeslag aan de hand van uw inkomsten en uitgaven. Daarbij gebruiken we de VTLB methode. Met deze methode berekenen uw de bestedingsruimte in uw inkomen. Zo berekenen we hoeveel u maandelijks overhoudt of tekortkomt voor het betalen van de energierekening.

Hoe lang heeft u recht op de Maatwerk-energietoeslag?

De maatregeling wordt uitgevoerd in een pilot. Dat is een experiment. Het experiment loopt van januari tot juli 2023 en duurt een half jaar. De aanvraagperiode loopt van 9 januari tot 9 juli 2023. U kunt tot en met 30 juni 2023 een aanvraag indienen en krijgt maximaal zes maanden een (gedeeltelijke) vergoeding. De gemeente beslist na afloop van de pilot of deze zal worden verlengd. 

Meer informatie

Acute problemen met de betaling van uw energierekening?

Heeft u problemen met de betaling van uw energierekening? Lukt het niet om een betalingsregeling te treffen met de energieleverancier? Of dreigt u afgesloten te worden van energie? Dan heeft u direct hulp nodig. Neem contact op met schuldhulpverlening van de gemeente Someren.