Energietoeslag

Energietoeslag 2023

Update november: 

Heeft u al eerder Energietoeslag in 2022 ontvangen? Dan hoeft u dit niet opnieuw aan te vragen. Er wordt automatisch getoetst of u er ook in 2023 recht op hebt. Vanaf 8 januari 2024 gaat de aanvraag procedure open voor nieuwe klanten.

 

Na de Tweede Kamer heeft ook de Eerste Kamer op 3 oktober 2023 ingestemd met het wetsvoorstel Eenmalige Energietoeslag 2023. Dat is goed nieuws, want dat betekent dat we aan de slag kunnen gaan. We gaan dit stap voor stap doen. In dit bericht leest u welke stappen we nemen.

Inwoners die bekend zijn

De energietoeslag bedraagt € 800,00 per huishouden, omdat wij het extra bedrag van € 500 hebben toegevoegd aan de energietoeslag 2022. Dit is in april 2023 betaald en dat betekent dat er voor de energietoeslag 2023 nog een bedrag van € 800,00 beschikbaar is. Als u op 1 oktober 2023 een uitkering voor levensonderhoud op grond van de Participatiewet, IOAZ, IOAW of Bbz of een minimaregeling ontvangt, krijgt u de energietoeslag 2023 automatisch. We streven ernaar om de betaling rond 19 december 2023 te verrichten.

Mogelijk recht op de energietoeslag

Kreeg u in 2022 de energietoeslag? Dan bekijken we of u in 2023 weer aan de voorwaarden voldoet. Dit doen we met een toets bij het Inlichtingenbureau. Dit bureau checkt de inkomens voor de gemeenten. Hoe lang de controle duurt, weten we niet precies. Deze controle verwachten we in januari 2024 af te hebben. Heeft u weer recht op de energietoeslag? Dan krijgt u de energietoeslag automatisch. U hoeft de energietoeslag dan niet aan te vragen. Heeft u geen recht op de energietoeslag? Dan ontvangt u een schriftelijk bericht.

Aanvragen pas later mogelijk

Ten slotte, voor inwoners die de energietoeslag niet automatisch ontvangen, wordt een aanvraagprocedure opengesteld vanaf 8 januari 2024. Dit betekent dat u vanaf 8 januari 2024 een aanvraag kunt indienen. We plaatsen een bericht op de website van de gemeente en social media over de aanvraagprocedure.

Jonger dan 21 jaar?

Dan bestaat er geen recht op de energietoeslag. Er is in de Wet energietoeslag 2023 opgenomen dat jongeren van 18, 19 en 20 jaar geen recht hebben op de energietoeslag 2023. De Wet energietoeslag 2023 kent een aparte regeling voor studenten waarvan de ouders niet kunnen bijspringen om de hogere energiekosten te betalen. Zij ontvangen een eenmalige tegemoetkoming van € 400,00 via de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO).

Meer informatie

Acute problemen met de betaling van uw energierekening?

Heeft u problemen met de betaling van uw energierekening? Lukt het niet om een betalingsregeling te treffen met de energieleverancier? Of dreigt u afgesloten te worden van energie? Dan heeft u direct hulp nodig. Neem contact op met schuldhulpverlening van de gemeente Someren.