Hulp bij schulden

Lukt het u niet om uw schulden af te lossen? Bijvoorbeeld omdat u het niet meer kunt betalen. Of omdat u het overzicht kwijt bent. Vraag dan om hulp.
De gemeente werkt voor schulddienstverlening samen met Onis Welzijn en LEVgroep.

Werkwijze

Afhankelijk van de financiële problemen volgt een passend vervolgtraject. Bijvoorbeeld:

  • Hulp bij het ordenen van uw administratie en het aanvragen van voorzieningen.
  • Financiële thuisbegeleiding. Dit stelt u in staat zelfstandig uw financiële administratie uit te voeren.
  • Doorverwijzing naar samenwerkende Peelgemeenten in Deurne , voor hulp bij een overeenkomst met uw schuldeisers over de af te lossen schuld

Vraag hulp
U kunt rechtstreeks contact opnemen  met Onis Welzijn via (0493) 44 12 45  of met de LEV-groep via (0493) 44 14 00 of Met vragen kunt u ook altijd terecht bij

team ZO van de gemeente.

 

Landelijke regelingen

Regelhulp is een wegwijzer van de overheid voor iedereen die zorg en ondersteuning nodig heeft.

Regelingen

Professionals die u kunnen helpen

Op de sociale kaart vindt u informatie, voor inwoners en professionals, over formele en informele organisaties rond wonen, zorg & welzijn, werk & inkomen, kinderen en jeugd.

Organisaties