Bijzondere bijstand

  • U kunt bijzondere bijstand aanvragen als u door een handicap of chronische ziekte extra kosten hebt die door bestaande regelingen niet worden vergoed en te hoog zijn voor uw inkomen
  • U kunt mogelijk een individuele inkomenstoeslag krijgen als u in de gemeente Someren woont en geen uitzicht hebt op inkomensverbetering. En uw inkomen/uitkering gedurende een periode voorafgaand aan uw aanvraag per maand niet boven het in uw gemeente geldende minimumniveau uitkomt
  • Als u een laag inkomen hebt, kunt u via de Collectieve aanvullende verzekering korting krijgen op uw verzekeringspremie én een extra uitbreiding van het aanvullend pakket
  • Individuele studietoeslag

Voor meer informatie klik hier

Voor vragen over de bijzondere bijstand kunt u rechtstreeks contact opnemen met de medewerkers Bijzondere bijstand via:

Landelijke regelingen

Regelhulp is een wegwijzer van de overheid voor iedereen die zorg en ondersteuning nodig heeft.

Regelingen

Professionals die u kunnen helpen

Op de sociale kaart vindt u informatie, voor inwoners en professionals, over formele en informele organisaties rond wonen, zorg & welzijn, werk & inkomen, kinderen en jeugd.

Organisaties