Hulp bij schulden

Het kan gebeuren dat u geen overzicht meer heeft over uw financiën. Of dat u schulden heeft gemaakt waar u niet meer uitkomt. Bijvoorbeeld: leningen die niet meer afgelost kunnen worden, achterstand met de huur, onbetaalde rekeningen van gas, water en dergelijke. Vervelende situaties, die u niet alleen hoeft op te lossen. Op tijd hulp inschakelen, voorkomt verdere problemen.

De gemeente werkt voor schulddienstverlening samen met LEVgroep en Onis Welzijn.

Werkwijze

Loopt u tegen financiële problemen aan, vraag dan zo snel mogelijk om hulp. In een intake-gesprek wordt samen met u bekeken hoe groot uw financiële probleem is. En wat mogelijke oplossingen zijn. Afhankelijk van de financiële problemen volgt een passend vervolgtraject. Bijvoorbeeld:

  • Hulp bij het ordenen van uw administratie en het aanvragen van voorzieningen.
  • Financiële thuisbegeleiding. Dit stelt u in staat zelfstandig uw financiële administratie uit te voeren.
  • Doorverwijzing naar GR Peelgemeenten, gevestigd in Deurne, voor ondersteuning bij het aanpakken van uw problematische schulden.

Vraag hulp

U kunt rechtstreeks contact opnemen met Onis Welzijn via (0493) 44 12 45 of via mail hulpbijschulden@oniswelzijn.nl. Ook kunt u contact opnemen met de LEV-groep via (0493) 44 14 00 en kunt u ook altijd terecht bij team ZO van de gemeente.

 

Professionals die u kunnen helpen

Op de sociale kaart vindt u informatie, voor inwoners en professionals, over formele en informele organisaties rond wonen, zorg & welzijn, werk & inkomen, kinderen en jeugd.

Organisaties