Welkom bij het Centrum voor Jeugd en Gezin Dijkhove

De Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) is in 2015 in het leven geroepen om (financiële) ondersteuning te bieden aan mensen die behoefte hebben aan zorg maar hen ook de mogelijkheid te bieden zo lang en goed mogelijk zelfredzaam te blijven. Samen met de wet Langdurige zorg en de Zorgverzekering

Recent is er in De Ruchte in Someren een zelfhulpgroep gestart voor mantelzorgers van mensen met dementie. Bedoeld voor mensen uit Asten en Someren.

Vrijheid houdt in dat je niet gehinderd wordt om te doen en te zeggen wat je wilt. Dat je zelf kunt beslissen over hoe je leeft. Dat klinkt logisch maar die vrijheid kan door verschillende factoren belemmerd worden. Bijvoorbeeld door ziekte of verslaving. Dergelijke zaken kunnen zowel je fysieke al

We weten het allemaal: het aantal mensen met dementie neemt de komende jaren fors toe. Daarom werken we aan een dementievriendelijke gemeenschap. In zo’n samenleving werken inwoners en lokale organisaties zo veel mogelijk samen. Dat heeft als voordeel dat mensen met dementie en hun mantelzorgers zo

Bent u mantelzorger voor iemand uit Someren? Dan bedanken wij uw inzet graag met een mantelzorgcompliment. Er wordt één mantelzorgcompliment per zorg