Bijzondere bijstand

Bijzondere bijstand is bedoeld voor dringende en noodzakelijk kosten die door u niet op een andere manier betaald kunnen worden. Om in aanmerking te komen, mogen uw inkomen en vermogen niet te hoog zijn. Ook moet u in de gemeente Someren wonen.

Collectieve aanvullende zorgverzekering

Als u een laag inkomen hebt, kunt u via de Collectieve aanvullende verzekering korting krijgen op uw verzekeringspremie én een extra uitbreiding van het aanvullend pakket. Via Gezond Verzekerd komt u bij de website waar u meer informatie vindt over de twee pakketten die de gemeente aanbiedt.  

Bijzondere bijstand bij handicap of chronische ziekte

U kunt bijzondere bijstand aanvragen als u door een handicap of chronische ziekte extra kosten hebt. Dit kan alleen als deze kosten te hoog zijn voor uw inkomen. Ook mogen deze extra kosten niet worden vergoed door al bestaande regelingen.

Individuele inkomenstoeslag

Was uw inkomen in de afgelopen 3 jaar niet hoger dan 110% de bijstandsnorm? Dan kunt u mogelijk een individuele inkomenstoeslag krijgen. Voorwaarde hiervoor is dat u geen uitzicht hebt op inkomensverbetering.

Meer informatie en contact

Kijk voor meer informatie over de bijzondere bijstand op de website van Senzer

Voor vragen over de bijzondere bijstand kunt u rechtstreeks contact opnemen met de medewerkers Bijzondere bijstand via:

Professionals die u kunnen helpen

Op de sociale kaart vindt u informatie, voor inwoners en professionals, over formele en informele organisaties rond wonen, zorg & welzijn, werk & inkomen, kinderen en jeugd.

Organisaties