Welke hulpmiddelen en domotica kun je thuis inzetten?

Robin Smith komt op dinsdag 2 april naar het Alzheimer Café Peelland in de Beiaard in Asten. Smith geeft een presentatie over technologie, die kan helpen bij het langer thuis blijven wonen van mensen met dementie of geheugenproblemen. Smith is in het dagelijks leven toegepast gerontoloog en heeft een bedrijf, dat is gespecialiseerd in dit type hulpmiddelen.

Techniek in de zorg

Techniek neemt een steeds belangrijkere rol in bij de zorg, maar welke hulpmiddelen zijn nu voor handen? Voor wie en wanneer heb je die nodig? Naast een presentatie van Robin Smith krijgen bezoekers de kans om verschillende technische hulpmiddelen te zien en uit te proberen zoals de Tessarobot, personenalarmering, domotica-systeem, de dayclock en de Monty.

Alzheimer Café Peelland

Het Alzheimer Café Peelland vindt iedere eerste dinsdag van de maand plaats in dienstencentrum de Beiaard. De Beiaard is gelegen aan de Pastoor de Kleijnhof in Asten, een zijstraat van de Lienderweg. Het programma start om 19.30 uur en eindigt rond 21.00 uur. De zaal gaat open om 19.00 uur. De toegang is gratis. Aanmelden is niet nodig.

Meer informatie

Meer informatie over Alzheimer Café Peelland is beschikbaar via de Facebookpagina (alzheimercafepeelland) en opvraagbaar via de email: alzheimercafepeelland@gmail.com. Het Alzheimer Café Peelland maakt onderdeel uit van een groep Alzheimer Cafés in de regio. Meer informatie over alle Alzheimer Cafés in Zuidoost Brabant is te vinden op de website van Alzheimer Nederland, regio Zuidoost Brabant.

Landelijke regelingen

Regelhulp is een wegwijzer van de overheid voor iedereen die zorg en ondersteuning nodig heeft.

Regelingen

Professionals die u kunnen helpen

Op de sociale kaart vindt u informatie, voor inwoners en professionals, over formele en informele organisaties rond wonen, zorg & welzijn, werk & inkomen, kinderen en jeugd.

Organisaties