Stichting Ouders en Jeugdzorg

Onafhankelijke stichting die adviseert, bemiddelt en ondersteunt binnen de jeugdhulpverlening

Ouders en Jeugdzorg is een onafhankelijke stichting die adviseert, bemiddelt en ondersteunt. Wij helpen ouders die vragen hebben over of vastlopen binnen de jeugdhulpverlening. We handelen oplossingsgericht en in het belang van het kind.

Soms zit alles tegen en kun je het even niet alleen. Jeugdhulpverlening is voor mensen ingewikkeld en onoverzichtelijk. Misschien ben je het niet eens met de visie van je hulpverlener of de aanpak van je hulpvraag. Hoe houd je zeggenschap en regie over je eigen leven en dat van je kinderen? Stichting Ouders en Jeugdzorg kan je daarbij helpen. We werken met ervaringsdeskundige vrijwilligers die intern worden opgeleid en die na de opleiding begeleid worden door beroepskrachten.

Onze werkwijze

Als je een beroep doet op Stichting Ouders en Jeugdzorg, dan bieden wij altijd eerst een luisterend oor. Vervolgens onderzoeken we jouw dossier op waarheid en op de gevolgde procedures. Daarna maken we samen met jou een plan van aanpak. Ouders en Jeugdzorg biedt ondersteuning bij gesprekken en bemiddelt voor jou bij Jeugdbescherming Brabant, William Schrikker Groep of andere voogdijinstellingen, de Raad voor de Kinderbescherming, zorgaanbieders, klachtencommissies, de advocatuur, de rechtbank en andere relevante instanties. Uitgangspunt is dat jij uiteindelijk zelf weer de draad op kan pakken.

Contact

Social media