Senzer

Senzer is gevestigd in Helmond (Churchillaan 109, 5707 BK Helmond). Senzer is geopend van maandag tot en met vrijdag van 08.30 tot 17.00 uur. Telefoonnummer (0492) 582 444. U kunt ook het contactformulier invullen, dan vragen wij iemand van Senzer om u terug te bellen.

Senzer en de participatiewet

(bijstandsuitkeringen en re-integratie)

Senzer werkt samen met het UWV om werkzoekenden aan het werk te helpen. Als een baan niet meteen beschikbaar is, moet u mogelijk een uitkering aanvragen. Als u gewerkt heeft kan dat een WW uitkering zijn. In de andere gevallen is dat een bijstandsuitkering. Waarvoor kunt u terecht bij Senzer?

  • Bemiddeling naar werk
  • Begeleiding naar zelfstandig ondernemerschap
  • (Re)integratie
  • Hulp bij het aanvragen van een uitkering. Dit kan een WW-uitkering of een bijstandsuitkering zijn (WWB of Ioaw) 

Voor meer informatie klik hier.

Senzer en de bijzondere bijstand

  • U kunt bijzondere bijstand aanvragen als u door een handicap of chronische ziekte extra kosten hebt die door bestaande regelingen niet worden vergoed en te hoog zijn voor uw inkomen
  • U kunt mogelijk een individuele inkomenstoeslag krijgen als u in de gemeente Someren woont en geen uitzicht hebt op inkomensverbetering. En uw inkomen/uitkering gedurende een periode voorafgaand aan uw aanvraag per maand niet boven het in uw gemeente geldende minimumniveau uitkomt
  • Als u in 2017 een laag inkomen hebt, kunt u via de Collectieve aanvullende verzekering korting krijgen op uw verzekeringspremie én een extra uitbreiding van het aanvullend pakket
  • Individuele studietoeslag

Voor meer informatie klik hier

Voor vragen over de bijzondere bijstand kunt u rechtstreeks contact opnemen met de medewerkers Bijzonder bijstand via:

Landelijke regelingen

Regelhulp is een wegwijzer van de overheid voor iedereen die zorg en ondersteuning nodig heeft.

Regelingen

Professionals die u kunnen helpen

Op de sociale kaart vindt u informatie, voor inwoners en professionals, over formele en informele organisaties rond wonen, zorg & welzijn, werk & inkomen, kinderen en jeugd.

Organisaties