Someren blijft mantelzorgers waarderen

vrouw achter rolstoel

Aanvraag mantelzorgcompliment voortaan tussen 1 september en 1 december

De inzet van mantelzorgers is ontzettend belangrijk. Als gemeente laten we onze waardering voor deze vrijwilligers elk jaar blijken, onder meer door het mantelzorgcompliment uit te delen.

Lager bedrag

De gemeente Someren blijft mantelzorgers waarderen met een geldbedrag. Het bedrag is wel lager ten opzichte van voorgaande jaren, namelijk maximaal € 70,- in plaats van € 100,-. Dat komt omdat we moesten bezuinigen per 2022. Dit neemt niet weg, dat we de impact van mantelzorg niet onderschatten en de groep mantelzorgers blijven ondersteunen waar dat kan. Zo is er het Steunpunt Mantelzorg en zetten we mantelzorgers extra in het zonnetje op de Dag van de mantelzorg.

Vorm blijft hetzelfde, datum aanvraag wijzigt

We hebben ook dit jaar voor een financiële bijdrage gekozen, omdat we merken dat de meeste mantelzorgers liever een geldbedrag willen dan een cadeaubon of een uitje. Zo kunt u zelf bepalen waar u dit bedrag aan uitgeeft.

Naast het bedrag dat dit jaar verandert, wijzigt ook de aanvraagtermijn. U kunt het mantelzorgcompliment 2022 aanvragen tussen 1 september en 1 december. Eerst was dit vanaf 1 mei, maar daar maakte bijna niemand gebruik van.

Dus zorgt u langdurig en onbetaald voor iemand die in Someren woont en die zorg nodig heeft? Dan kunt u tussen 1 september en 1 december het mantelzorgcompliment aanvragen. Dit doet u samen met degene voor wie u zorgt.

Vanaf half augustus informeren wij inwoners hier nogmaals over via bijvoorbeeld ’t Contact, de website en sociale media.

Steunpunt Mantelzorg is er het hele jaar door voor u

Bent u mantelzorger en heeft u behoefte aan informatie of praktische tips? Of wilt u uw verhaal kwijt? Neem dan contact op met Steunpunt Mantelzorg van Onis Welzijn. Dat kan via (0493) 441 253 of m.lenders@oniswelzijn.nl

Het Steunpunt Mantelzorg verzorgt verder interessante workshops en cursussen. Kijk daarvoor eens op de website www.oniswelzijn.nl onder mantelzorg. Door het steunpunt te subsidiëren, wil de gemeente Someren nogmaals onderstrepen, hoe waardevol mantelzorgers zijn voor onze hulpbehoevende inwoners.