Preventie loont in Someren!

Sinds 2015 hebben we hard gewerkt aan het weerbaarder maken van kinderen

Vanaf 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de uitvoering van onder meer de jeugdwet. Sindsdien hebben wij samen met 30 partners hard gewerkt aan het weerbaarder maken van kinderen. Dit deden we in 4 pilots:

  1. Elke peuter op de juiste plek
  2. Praktijkondersteuner GGZ jeugd bij de huisarts
  3. Jongerenwerk op maat
  4. Vernieuwde werkprocessen

Uiteindelijke doel was om jeugdhulp zoveel mogelijk te voorkomen, door zo dicht mogelijk bij kind en ouders hulp te bieden. De resultaten zijn zeer bemoedigend.

In deze reportage is Praktijkondersteuner GGZ jeugd Marieke Bakermans aan het woord over de voordelen van deze pilot. Ook wethouder Theo Maas vertelt zijn ervaringen en de behaalde resultaten in de afgelopen 6 jaar.

Meer informatie kunt u lezen op Transformatie jeugdhulp.