Wijziging woonplaatsbeginsel jeugdhulp

Ontvangt uw (pleeg)kind jeugdhulp? Dan is er per 1 januari 2022 misschien iets veranderd.

Het Woonplaatsbeginsel is namelijk aangepast. Het Woonplaatsbeginsel in de Jeugdwet regelt sinds 2015 welke gemeente financieel verantwoordelijk is voor de jeugdhulp. In de praktijk blijkt dat soms ingewikkeld te bepalen. Daarom wordt dit aangepast, zodat duidelijker is bij welke gemeente u moet zijn voor jeugdhulp.

Wat zijn de ‘spelregels’ van het woonplaatsbeginsel en wat verandert er?

  • In de huidige situatie wordt voor de vaststelling van het Woonplaatsbeginsel gekeken naar de woonplaats van de gezagsdrager van de jeugdige
  • Vanaf 1 januari 2022 wordt er gekeken naar de inschrijving van de jeugdige bij de Basisregistratie Personen (BRP) direct voorafgaand aan de zorgaanvraag

Wat verandert er precies voor mijn (pleeg)kind door deze wetswijziging?

De zorg die uw (pleeg)kind ontvangt, verandert niet. Ook de hulpverlener verandert niet. Als een andere gemeente per 1 januari 2022 verantwoordelijk wordt voor de jeugdhulp, krijgt uw (pleeg)kind een nieuwe contactpersoon bij die gemeente. Als dit voor uw kind geldt, bent u daarover eind 2021 geïnformeerd. Het eventuele dossier wordt met veel aandacht overgedragen aan uw contactpersoon van de nieuwe gemeente.

Als uw (pleeg)kind na 1 januari 2022 nieuwe ondersteuning nodig heeft, meld dit dan bij de nieuwe gemeente die in de brief vermeld staat. Als de ondersteuning afloopt, wordt door hen gekeken naar het mogelijke vervolg van de hulp.

Waar kan ik vragen stellen over deze wetswijziging?

U kunt terecht bij uw contactpersoon. Meer informatie is te vinden op de website van de Tweede Kamer.