Ook zorggezinnen gezocht in Someren

Papieren gezin

Als een kind tijdelijk niet thuis kan wonen, is het belangrijk dat het alternatief wel zoveel mogelijk lijkt op een gezin.

Het dagelijks leven in een gezin, dus met alle ups en downs, doet kinderen goed. Daarvoor zijn zorg- en pleeggezinnen nodig die voor zo'n (tijdelijk) thuis kunnen zorgen.

Ook in Noord-Brabant is er een tekort aan zorggezinnen.

Met meer zorggezinnen kunnen er niet alleen meer kinderen in een gezin verblijven, er kan ook een betere matching plaatsvinden tussen gezin en het kind. Daarnaast is er een grotere kans dat kinderen in de eigen omgeving kunnen blijven wonen. 

Heb jij ruimte in je huis en je hart om zorggezin te worden?


Kijk dan eens op de website van Pactum. Je vindt er een overzicht van veelgestelde vragen en je kunt er vrijblijvend een gesprek aanvragen.