Mantelzorgcompliment 2023: vraag het aan!

man in rolstoel en begeleider

Zorgt u langdurig en onbetaald voor iemand die in Someren woont en die zorg nodig heeft? Vraag dan het Mantelzorgcompliment aan! Dit is een (financiële) blijk van waardering voor de inzet die u als mantelzorger doet. De aanvraag doet u samen met de zorgvrager. U kunt het compliment aanvragen tot 1 december 2023.

Wat is een mantelzorger?

Mantelzorgers zijn mensen die langdurig en onbetaald zorgen voor een naaste, die chronisch ziek, gehandicapt of hulpbehoevend is. Dit kan een partner, ouder of kind zijn, maar ook een ander familielid, vriend of kennis.

Voor wie is het mantelzorgcompliment?

U komt in aanmerking voor het compliment als u:

Ten minste 8 uur per week én langer dan 3 maanden mantelzorg verleent. U komt niet in aanmerking als u zorg verleend vanuit een persoonsgebonden budget (PGB) of omdat het uw werk is.

Woonplaats zorgvrager

Houd er rekening mee dat degene voor wie u zorgt in de gemeente Someren moet wonen. Woont u zelf in de gemeente Someren en zorgt u voor iemand uit een andere gemeente? Dan kunt u bij de gemeente waar de zorgvrager woont informeren naar het mantelzorgcompliment.

Financiële vergoeding

De hoogte van de vergoeding is € 70,-. Wij verstrekken maximaal één mantelzorgcompliment per zorgvrager. 

Aanvragen

U kunt het mantelzorgcompliment aanvragen tot 1 december 2023.

U kunt het aanvraagformulier digitaal invullen of downloaden. Of het formulier ophalen bij:

  • Steunpunt Mantelzorg Onis Welzijn, Laan ten Roode 71
  • Aan de balie bij het Klant Contact Centrum gemeente Someren, Wilhelminaplein 1
  • De dorpsondersteuners