Nieuwe dorpsondersteuner voor Lierop

Nieuwe dorpsondersteuner Lierop

Met ingang van 1 april a.s. gaat Marieke Linders–van Doorn aan de slag als dorpsondersteuner in Lierop.
Zij volgt Anita Hurkmans op, die vanaf de start van de dorpscoöperatie Lierop Leeft met veel inzet en bezieling inhoud heeft gegeven aan de rol van dorpsondersteuner. Op 1 april draagt Anita het stokje over aan Marieke.

Over Marieke

Marieke is 41 jaar geleden geboren in Lierop, en woont samen met man en kinderen aan de Vaarsehoefweg. Omdat ze geworteld is in de Lieropse gemeenschap kent zij veel mensen en is zij voor velen ook geen onbekende. Als secretaris van Stichting Belangengroep Lierop is zij bovendien goed op de hoogte van vrijwel alle ontwikkelingen in het dorp.

Vanaf 1996 is Marieke werkzaam bij Savant-Zorg, de laatste jaren als begeleider op de dagactiviteit voor mensen met dementie en/of met een somatische aandoening in Hof van Bethanië in Mierlo. In deze functie heeft zij veel ervaring opgedaan in het onderzoeken en afstemmen van zorgbehoeften; één van de belangrijke taken van de dorpsondersteuner. Deze ervaring wil zij graag in dienst stellen van de mensen in Lierop.

Landelijke regelingen

Regelhulp is een wegwijzer van de overheid voor iedereen die zorg en ondersteuning nodig heeft.

Regelingen

Professionals die u kunnen helpen

Op de sociale kaart vindt u informatie, voor inwoners en professionals, over formele en informele organisaties rond wonen, zorg & welzijn, werk & inkomen, kinderen en jeugd.

Organisaties