Mantelzorgcompliment

Bent u mantelzorger voor iemand uit Someren? Dan bedanken wij u inzet graag met een mantelzorgcompliment. Dit is een financiële bijdrage van maximaal € 100,- per zorgvrager.

Tot 1 december kunt u het mantelzorgcompliment 2018 aanvragen. De aanvraag doet u samen met degene voor wie u zorgt.

Voorwaarden mantelzorgcompliment

  • U bent mantelzorger als u: Ten minste 8 uur per week én langer dan 3 maanden mantelzorg verleent.
  • U bent geen mantelzorger als u: Zorg verleend vanuit een persoonsgebonden budget (PGB) of omdat het uw werk is.

Houd rekening met:

  • Degene voor wie u zorgt moet in de gemeente Someren wonen
  • Woont u zelf in Someren en zorgt u voor iemand uit een andere gemeente? Dan kunt u daar informeren naar het compliment

Aanvragen

U kunt ook het aanvraagformulier ophalen bij:

  • Steunpunt Mantelzorg Onis Welzijn, Laan ten Roode 71
  • Klant Contact Centrum gemeente Someren, Wilhelminaplein 1 te Someren
  • De dorpsondersteuners

Bij u in de buurt

Landelijke regelingen

Regelhulp is een wegwijzer van de overheid voor iedereen die zorg en ondersteuning nodig heeft.

Regelingen

Professionals die u kunnen helpen

Op de sociale kaart vindt u informatie, voor inwoners en professionals, over formele en informele organisaties rond wonen, zorg & welzijn, werk & inkomen, kinderen en jeugd.

Organisaties