Mantelzorgcompliment

Bent u mantelzorger voor iemand uit Someren? Dan bedanken wij u inzet graag met een mantelzorgcompliment. Dit is een financiële bijdrage van maximaal € 100,- per zorgvrager.

 

Voorwaarden mantelzorgcompliment

  • U bent mantelzorger als u: Ten minste 8 uur per week én langer dan 3 maanden mantelzorg verleent.
  • U bent geen mantelzorger als u: Zorg verleend vanuit een persoonsgebonden budget (PGB) of omdat het uw werk is.

Houd rekening met:

  • Degene voor wie u zorgt moet in de gemeente Someren wonen
  • Woont u zelf in Someren en zorgt u voor iemand uit een andere gemeente? Dan kunt u daar informeren naar het compliment

 

Mantelzorgcompliment 2019

Het mantelzorgcompliment 2018 kunt u niet meer aanvragen. De aanvraag voor 2019 start in mei 2019.

Landelijke regelingen

Regelhulp is een wegwijzer van de overheid voor iedereen die zorg en ondersteuning nodig heeft.

Regelingen

Professionals die u kunnen helpen

Op de sociale kaart vindt u informatie, voor inwoners en professionals, over formele en informele organisaties rond wonen, zorg & welzijn, werk & inkomen, kinderen en jeugd.

Organisaties