Kwaliteitsmeting WMO-huishoudelijke ondersteuning

hulp

In het najaar van 2017 heeft er een kwaliteitsmeting plaatsgevonden. Deze meting is gedaan om de kwaliteit van de Wmo-huishoudelijke ondersteuning goed te kunnen beoordelen. De bedrijven Zorg-Lokaal en Seiso hebben 335 huishoudens bezocht in de Peelgemeenten (Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Laarbeek en Someren) en Helmond. De bezochte huishoudens ontvangen Wmo-huishoudelijke ondersteuning in de vorm van zorg in natura. In totaal ontvangen bijna 4000 huishoudens deze zorg. Dit betekent voor de Peelgemeenten een steekproef van 10%. In 2016 heeft een soortgelijke meting plaatsgevonden.

Uitkomsten onderzoek

De 335 bezochte klanten hebben een oordeel gegeven over hun aanbieder en de hulp. Zij gaven gemiddeld een 7,5 (op een schaal van 0 tot 10). Een hele mooie score. In 2016 was dit cijfer een 7,7. In totaal gaf 94% van de klanten aan tevreden te zijn over hun aanbieder, waarvan 46% zeer tevreden is (8 of hoger).

Ook is er een technische kwaliteitsmeting gedaan. Hier scoren de aanbieders gemiddeld een 7,5. Gelet op de beoordelingsschaal van 4 tot 8 (gewoon in de schoonmaakbranche) een heel erg goed cijfer. In 2016 was dit cijfer een 7,3.

Conclusie onderzoek

Het onderzoek betrof een blinde steekproef van 10% van de klanten van Peelgemeenten die huishoudelijke ondersteuning ontvangen via een gecontracteerde aanbieder. Daarmee geeft dit onderzoek opnieuw een goede indicatie van het functioneren van het resultaatgericht werken.

Conclusie van het onderzoek is dat veel klanten tevreden zijn over hun zorgaanbieder en de werkzaamheden van de hulp. dit lijkt haaks te staan op de beeldvorming over het onderwerp huishoudelijke ondersteuning: ontevreden klanten over aanbieders die onvoldoende inzet plegen.

In de tweede helft van 2018 wordt opnieuw een steekproef uitgevoerd.

Landelijke regelingen

Regelhulp is een wegwijzer van de overheid voor iedereen die zorg en ondersteuning nodig heeft.

Regelingen

Professionals die u kunnen helpen

Op de sociale kaart vindt u informatie, voor inwoners en professionals, over formele en informele organisaties rond wonen, zorg & welzijn, werk & inkomen, kinderen en jeugd.

Organisaties