Een steun in de rug

CO Piet en Hannie

Heb je hulp nodig bij het regelen van zorg en ondersteuning? Maak dan gebruik van een onafhankelijk cliëntondersteuner. Dat deden Piet en Hannie ook.

Voorbeeld

Omdat Hannie in een rolstoel zit, doet Piet het huishouden, de boodschappen en rijdt auto. Maar dan krijgt hij een hersenbloeding met geheugen- en concentratieproblemen tot gevolg. Boodschappen doen, het huishouden en auto rijden lukt hem niet meer. Piet en Hannie gaan voor hulp naar de gemeente. Een onafhankelijk cliëntondersteuner, Nina, helpt hen daarbij.

Nina doet onder meer het volgende:

  • Ze bereidt het keukentafelgesprek met de gemeente voor, samen met Piet en Hannie. Ze bekijken samen wat er nodig is om hun leven weer op te pakken.
  • Nina is aanwezig bij het keukentafelgesprek van Hannie en Piet met de gemeente en maakt de situatie duidelijk. Ze concluderen dat Piet en Hannie professionele begeleiding nodig hebben bij het oppakken van hun leven en het omgaan met hersenletsel. Ook bespreken ze de mogelijkheid van taxivervoer, zodat Piet en Hannie weer samen ergens naartoe kunnen.
  • Nina leest het verslag van de gemeente over het keukentafelgesprek met Piet en Hannie en geeft uitleg als er onduidelijkheden zijn. De begeleiding en het taxivervoer worden in gang gezet. Hiermee kunnen Piet en Hannie zelf verder en is de ondersteuning van Nina niet meer nodig.

Mocht de situatie van Piet en Hannie veranderen, kunnen ze altijd weer de hulp inschakelen van een onafhankelijke cliëntondersteuner.

Meer informatie

Op onafhankelijke cliëntondersteuning kun je zien wie je terecht kunt hiervoor in Someren. Voor algemene info over cliëntondersteuning kun je eens kijken op de website van Regelhulp..

Professionals die u kunnen helpen

Op de sociale kaart vindt u informatie, voor inwoners en professionals, over formele en informele organisaties rond wonen, zorg & welzijn, werk & inkomen, kinderen en jeugd.

Organisaties