Bijstandsuitkering en ondersteuning naar werk

Senzer werkt samen met het UWV om werkzoekenden aan het werk te helpen. Als een baan niet meteen beschikbaar is, moet u mogelijk een uitkering aanvragen. Als u gewerkt heeft kan dat een WW uitkering zijn. In de andere gevallen is dat een bijstandsuitkering. Waarvoor kunt u terecht bij Senzer?

  • Bemiddeling naar werk
  • Begeleiding naar zelfstandig ondernemerschap
  • (Re)integratie
  • Hulp bij het aanvragen van een uitkering. Dit kan een WW-uitkering of een bijstandsuitkering zijn (WWB of Ioaw) 

Voor meer informatie klik hier

Landelijke regelingen

Regelhulp is een wegwijzer van de overheid voor iedereen die zorg en ondersteuning nodig heeft.

Regelingen

Professionals die u kunnen helpen

Op de sociale kaart vindt u informatie, voor inwoners en professionals, over formele en informele organisaties rond wonen, zorg & welzijn, werk & inkomen, kinderen en jeugd.

Organisaties