Bijstandsuitkering en ondersteuning naar werk

Bijstandsuitkeringen en ondersteuning naar werk vallen onder de Participatiewet. Voor de gemeente Someren is Senzer verantwoordelijk voor de uitvoering hiervan.

Ondersteuning naar werk

Senzer werkt samen met het UWV om werkzoekenden aan het werk te helpen. Als een baan niet meteen beschikbaar is, moet u mogelijk een uitkering aanvragen. Als u gewerkt heeft kan dat een WW uitkering zijn. In de andere gevallen is dat een bijstandsuitkering. Ook het starten als zelfstandig ondernemer kan een mogelijkheid zijn. U kunt bij Senzer terecht voor ondersteuning hierbij.

Bijstandsuitkering aanvragen

Bij Senzer kun je ook terecht voor een Participatiewet-(Bijstands-), IOAW- of IOAZ-uitkering. Dit kan als u geen inkomen of een te laag inkomen (onder bijstandsniveau) hebt om van rond te komen. Deze uitkeringen zijn bedoeld als een tijdelijke ondersteuning. Senzer verstrekt deze aan u namens de gemeente Someren. Het is de bedoeling om zo snel mogelijk weer eigen inkomen te verdienen. Senzer zal u hierbij ondersteunen.

U kunt bij Senzer terecht voor:

  • Bemiddeling naar werk
  • Begeleiding naar zelfstandig ondernemerschap
  • (Re)integratie
  • Hulp bij het aanvragen van een uitkering. Dit kan een WW-uitkering of een bijstandsuitkering zijn (WWB of Ioaw) 

Meer informatie en contact

Kijk voor meer informatie over ondersteuning naar werk of de aanvraag van een uitkering op de website van Senzer

Met vragen kunt u direct contact opnemen met Senzer. Dit kan via:
email: info@senzer.nl
telefonisch: 0492 - 58 24 44

 

Professionals die u kunnen helpen

Op de sociale kaart vindt u informatie, voor inwoners en professionals, over formele en informele organisaties rond wonen, zorg & welzijn, werk & inkomen, kinderen en jeugd.

Organisaties