Algemeen

Dit zijn de landelijke regelingen en voorzieningen van de overheid voor iedereen die zorg of hulp nodig heeft. Deze landelijke regelingen kunnen in bepaalde gevallen afwijken van de lokale regelingen.

Professionals die u kunnen helpen

Op de sociale kaart vindt u informatie, voor inwoners en professionals, over formele en informele organisaties rond wonen, zorg & welzijn, werk & inkomen, kinderen en jeugd.

Organisaties