Online ouderbijeenkomst Steun voor je Kind

  • Voor wie: Ouders
  • Wanneer: van 17 februari om 19:00 tot 17 februari om 21:00
  • Locatie: Online

Meer informatie over deze bijeenkomst kunt u vinden op ouderbijeenkomsten.nl/steunvoorjekind. Hier kunt u zich ook aanmelden.