Vrijwilligerscentrale

Zorg & Vrijwilligers

De Vrijwilligerscentrale helpt je bij het vinden van vrijwilligerswerk dat bij je past. De Vrijwilligerscentrale helpt ook verenigingen, burgerinitiatieven en andere vrijwilligersorganisaties bij het vinden van antwoorden op alle mogelijke vragen rondom vrijwilligers(werk). Bijvoorbeeld door workshops, trainingen en ondersteuning op maat te bieden.

Contact

Ria Kandelaars (Onis Welzijn)
Mail: r.kandelaars@oniswelzijn.nl
Tel: (0493) 44 12 56

Meer informatie

Meer informatie over de Vrijwilligerscentrale.

Professionals die u kunnen helpen

Op de sociale kaart vindt u informatie, voor inwoners en professionals, over formele en informele organisaties rond wonen, zorg & welzijn, werk & inkomen, kinderen en jeugd.

Organisaties