Vraag het mantelzorgcompliment aan

Care

Ria is mantelzorger van haar broer Peter. Hij kampt al jaren met depressies. Dit heeft gevolgen voor ieders leven.

Ria staat samen met haar ouders voor hem klaar. Haar ouders zijn op leeftijd, dus die wil ze zo min mogelijk belasten. Haar andere broer woont verder weg.

Ze hebben samen een heel pad afgelegd. Door allerlei gebeurtenissen moest Peter uiteindelijk volledig stoppen met werken. Hij raakte in een depressie, keerde steeds meer in zichzelf en kon het leven niet meer aan. Ria kwam in beeld om hem te ondersteunen.

Vanzelfsprekend

Ze vond niet dat ze een keuze had, je doet dit voor je broer. Op het dieptepunt zat hij 7 dagen thuis, kon niets oppakken. Opgesloten in zijn hoofd.

Ria vertelt: “Ik voelde me geen mantelzorger, dacht dat dit hoort bij iemand die voor een ouder zorgt. Het is moeilijk om mantelzorger te zijn van iemand met psychische problematiek. Het is niet altijd zichtbaar, het is niet iets tijdelijks. Je hebt geen keuze, je zegt niet, ik doe het maar een jaar.”

Ze werd door iemand uit haar omgeving gewezen op het mantelzorgcompliment, dat ze dat verdiende. Het mantelzorgcompliment is een (financiële) blijk van waardering voor de inzet die mantelzorgers zoals Ria doen.

Ria liep tegen allerlei zaken aan, zoals:

  • De lange weg, zoektocht naar een juiste behandeling. Op veel plaatsen aangemeld, maanden wachten op intake en gesprek. Was weer niet de juiste plek, problematiek was te complex. Vooral je niet begrepen, gehoord voelen en daardoor niet geholpen worden. Frustrerend. Thuis ging het steeds slechter. Op de dieptepunten wilde Peter zo niet meer leven en handelde hiernaar, uit pure wanhoop, een schreeuw om hulp.
  • Het is echt een zoektocht naar juiste medicatie en behandeling/therapie. Je voelt je vaak machteloos.
  • De buitenwereld met ‘goed bedoelde’ opmerkingen: ‘ik zou hem laten opnemen’. Dat is makkelijker gezegd dan gedaan, zeker als iemand dit niet wil.
  • Steeds zoeken naar balans. Er zijn voor haar gezin, broer, ouders en werk. Ze stond zelf 24 uur aan en is af en toe ver over haar eigen grenzen gegaan.

Tips en aandachtspunten van Ria:

  • Je eigen grenzen aangeven en die bewaken. Je eigen leven is ook belangrijk.
  • Ga niet in alles mee. Dit heeft Ria moeten leren. Peter wil graag zelfstandig blijven wonen, dat betekent dat hij ook moeten laten zien in gedrag dat hij dat kan.
  • Het oordeel van de buitenwereld. Je hoeft niet steeds verantwoording af te leggen voor wat er speelt. 
  • Kiezen wanneer je het er over wilt hebben. Op een feestje of een avondje uit geeft Ria aan dat ze er niet over wil praten. Ze wil op dat moment gewoon Ria zijn, niet zus van.  
  • Zorg dat je zelf mensen om je heen hebt waar je terecht kunt met je verhaal.
  • Blijven zoeken naar de juiste behandeling.

Nu gaat het iets beter met Peter, er is een netwerk opgebouwd. Hij doet sinds kort vrijwilligerswerk wat goed is voor zijn eigenwaarde. Maar al met al heeft mantelzorg een grote impact op het leven van Ria.

Mantelzorgcompliment

Zorg jij, net als Ria, langdurig voor iemand uit Someren? Kijk dan eens op de pagina over het mantelzorgcompliment. Aanvragen kan tot 1 december 2021.

Steunpunt Mantelzorg

Bent u mantelzorger en heeft u behoefte aan informatie of praktische tips? Of wilt u uw verhaal kwijt? Neem dan contact op met Steunpunt Mantelzorg van Onis Welzijn. Dan kan via (0493) 44 12 43 of m.lenders@oniswelzijn.nl.

Dit interview is tot stand gekomen in samenwerking met Steunpunt Mantelzorg.

 

Bij u in de buurt

Professionals die u kunnen helpen

Op de sociale kaart vindt u informatie, voor inwoners en professionals, over formele en informele organisaties rond wonen, zorg & welzijn, werk & inkomen, kinderen en jeugd.

Organisaties