WMO

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) regelt dat u zo lang mogelijk zelfstandig kunt wonen en leven. En dat u daarvoor de hulp krijgt die u nodig hebt. De gemeente is verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wmo. Zij kan hierbij verschillende voorzieningen inzetten. Bekijk hieronder alle onderwerpen:

Van 18 tot 24 november 2019 vindt de Week tegen kindermishandeling plaats. Kindermishandeling komt nog steeds voor en het is soms dichterbij dan wij denken. Jaarlijks zijn er in Nederland 119.00 kinderen slachtoffer van kindermishandeling. Kindermishandeling gaat niet alleen over lichamelijk geweld

Bijna iedereen vindt suiker lekker. Dat komt omdat ons lichaam biologisch is geprogrammeerd om van zoet te houden. Elke dag een beetje suiker binnenk

Kunst kijken; doe je dat wel eens? Sommige mensen lopen alle musea en elke expositie af, terwijl anderen zich afvragen of Frans Hals niet die ene ven

Bent u mantelzorger voor iemand uit Someren? Dan bedanken wij uw inzet graag met een mantelzorgcompliment. Er wordt één mantelzorgcompliment per zorgvrager verstrekt. Dit is een financiële bijdrage van maximaal € 100,-. Tot 1 december 2019 kunt u het mantelzorgcompliment 2019 aanvragen. De aanvraag

Van 30 oktober tot 6 november was het de Week van de Pleegzorg. Met deze actieweek wil Pleegzorg Nederland, samen met alle 28 aangesloten pleegzorgorganisaties, waaronder Combinatie Jeugdzorg, aandacht vestigen op pleegzorg en het tekort aan pleegouders. Een belangrijk onderdeel is het werven van n

Het is alweer November. Wist je dat het woord November afstamt van het Latijnse woord 'novem' dat 'negen' betekent. Dat komt doordat volgens de origi