Inkomensverklaring

Hebt u een inkomen dat lager is dan 110% van de bijstandsnorm? En heeft u een aanvraag gedaan bij de Peelgemeenten voor Regeling Meedoen of een andere minimaregeling? Dan krijgt u vanuit de Peelgemeenten automatisch een inkomensverklaring. 

Mensen met een laag inkomen (dit is lager dan 110% van de bijstandsnorm) komen vaak niet rond met hun geld. In onze gemeente willen we graag dat deze mensen toch kunnen meedoen en participeren in ons dorp. Vaak moet u dan eerst laten zien dat u een laag inkomen heeft. Soms met een loonstrookje of ander bewijsstuk. Dat is niet prettig, hiervoor is er nu een inkomensverklaring.

De inkomensverklaring kunt u gebruiken bij Stichting Leergeld en bij de bibliotheek. Op de achterkant van de inkomensverklaring staat verder uitgelegd hoe u de inkomensverklaring kunt gebruiken. 

Wilt u een inkomensverklaring aanvragen? Dat doet u door de Regeling Meedoen aan te vragen. Wanneer u recht heeft op de Regeling Meedoen ontvangt u automatisch een inkomensverklaring. Voor de Regeling Meedoen zie: www.zosomeren.nl/regeling-meedoen

Professionals die u kunnen helpen

Op de sociale kaart vindt u informatie, voor inwoners en professionals, over formele en informele organisaties rond wonen, zorg & welzijn, werk & inkomen, kinderen en jeugd.

Organisaties