Beter uitkomen met een laag inkomen

geld

Heeft u een laag inkomen en kunt u niet of moeilijk rondkomen? Dan heeft de gemeente Someren een aantal regelingen voor u om u een (financieel) steuntje in de rug te geven.

In deze folder leest u voor welke regeling(en) u mogelijk in aanmerking komt en welke regels daarvoor gelden.

Professionals die u kunnen helpen

Op de sociale kaart vindt u informatie, voor inwoners en professionals, over formele en informele organisaties rond wonen, zorg & welzijn, werk & inkomen, kinderen en jeugd.

Organisaties